Kentalis iBook over werken met Conceptondersteunende Communicatie bij mensen met autisme

kentalisKinderen en volwassenen met autisme hebben grote problemen met het verlenen van betekenis aan dat wat zij waarnemen. Als zij communicatieconcepten niet begrijpen, ontstaat een voedingsbodem voor miscommunicatie, verminderde zelfstandigheid, verminderde sociale participatie, negatieve stemmingen, een laag zelfbeeld en soms (ernstige) gedragsproblemen.

Conceptondersteunende Communicatie is een methodiek die als doel heeft communicatieconcepten te verhelderen. Conceptondersteunende Communicatie helpt mensen met autisme bij het (adequaat) betekenis verlenen aan de wereld waarin zij leven. De methodiek is binnen Kentalis ontwikkeld door Wilma Denteneer-Van der Pasch en Roger Verpoorten en wordt al jaren met succes ingezet.

Conceptondersteunende Communicatie kan worden ingezet bij iedereen met autisme ongeacht de leeftijd, het cognitieve ontwikkelingsniveau, het niveau van de spraak- en taalontwikkeling, de aard van de zintuigelijke beperking of andere bijkomende stoornissen.

In dit praktijkboek voor ouders en professionals wordt de methodiek op toegankelijke wijze beschreven en toegelicht in interactieve afbeeldingen en filmpjes.

Het iBook kan alleen worden gelezen en bekeken op de iPad. Het is gratis te downloaden in de iBookstore.

Voor mensen die geen iPad hebben is er een PDF-versie, die wel de tekst en de afbeeldingen bevat, maar niet de filmpjes.

Voor vragen over Conceptondersteunende Communicatie: CoC@kentalis.nl

Kentalis in het kort
Kentalis biedt veel voor mensen met gehoorproblemen. De landelijke organisatie is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen in horen of communiceren. Zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Of zij hebben moeite met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Wij willen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Daarom bieden wij hen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie: landelijk en dichtbij huis.