Onrust over niet meer vergoeden sommige medicijnen

apotheekOnder patiënten is onrust ontstaan nu zorgverzekeraars hebben besloten een aantal bereidingen van medicijnen niet langer te vergoeden. Het besluit om zo’n vierhonderd verschillende door apothekers gemaakte medicijnen niet meer te vergoeden kwam vrijdag naar buiten. Het leidt tot ongerustheid onder patiënten die afhankelijk zijn van deze medicijnen. Het gaat om op maat gemaakte medicijnen, voor mensen die geen standaardmedicatie aan kunnen, zoals kinderen en ouderen.

Volgens de zorgverzekeraars werkt een deel van die medicijnen niet en is er voor een ander deel een gewoon werkend medicijn in de handel. Het besluit leidt volgens de apothekers tot ongerustheid aan de balie. Zij zeggen dat zij niet op tijd op de hoogte zijn gebracht.

Onrust had voorkomen kunnen worden
Patiëntenfederatie NPCF vindt het ongewenst dat het besluit is genomen zonder goed overleg met de NPCF en andere patiëntenorganisaties. In een brief aan de zorgverzekeraars schrijft directeur Wilna Wind: “Patiëntenfederatie NPCF laat in het midden hoe en wanneer de apothekers zijn geïnformeerd, maar spreekt wel haar verbazing uit dat de patiëntenorganisaties niet eerder op de hoogte zijn gebracht. Waarom is hier niet goed over gecommuniceerd? Nu is er veel onrust onder patiënten en hun vertegenwoordigers. Onrust die voor een belangrijk deel te voorkomen was geweest.”

Volgens de Patiëntenfederatie is immers voor een flink aantal middelen een alternatief beschikbaar. En in uitzonderlijke gevallen kan via een machtiging van een arts alsnog vergoeding van het oude middel plaats hebben. Want als een arts een bepaald middel in een bepaalde dosering voorschrijft en aangeeft dat dit medisch noodzakelijk is, wordt het middel doorgaans gewoon vergoed.

Patiëntenfederatie NPCF roept zorgverzekeraars en apothekers op snel om de tafel te gaan zitten, teneinde de ongerustheid onder patiënten weg te kunnen nemen.

Bron: NPCF