Jos Aartsen (UMCG) nieuwe voorzitter NFU

ErnstKuipersMr. J.F.M. (Jos) Aartsen, bestuursvoorzitter van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), is per 1 september 2015 benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU).
Jos Aartsen (1954) is sinds 1 juli 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. Hij maakt sinds 2008 deel uit van de Raad van Bestuur. Aartsen studeerde rechten in Utrecht en heeft een lange loopbaan in de gezondheidszorg. Voordat hij naar Groningen kwam was hij o.a. hoofd beleidssector Curatieve Zorg bij de Ziekenfondsraad. Aartsen beschikt over een breed netwerk van verzekeraars, instellingen, Ministeries, politici, et cetera, zowel op lokaal, regionaal, landelijk als Europees niveau. Hij gelooft erg in de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven op het gebied van innovatie en valorisatie.

Jos Aartsen volgt Guy Peeters (Maastricht UMC+) op die de afgelopen drie jaar de NFU-voorzitter was.

Vicevoorzitter
Per 1 september 2015 treedt prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers (1959), bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC, aan als vicevoorzitter van de NFU. Kuipers is vanaf 2012 lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, sinds maart 2013 als voorzitter. Kuipers studeerde geneeskunde in Groningen, en is opgeleid tot internist en MDL-arts. Na een verblijf in de VS werkt hij sinds 2000 in het Erasmus MC als afdelingshoofd en themavoorzitter. Hij heeft zich hard gemaakt voor de introductie van darmkanker bevolkingsonderzoek in Nederland en daarbuiten, Als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC zet Kuipers zich in voor regionale netwerkvorming. Als NFU-vicevoorzitter wil hij bijdragen aan de verdere versterking van de samenwerking tussen de umc’s.

Evenals voorheen benoemde het NFU-bestuur zijn voorzitter en vicevoorzitter uit eigen kring.