Schippers: Publiek bewustzijn over antibioticaresistentie vergroten

resistente-bacterieAls Nederland in het eerste half jaar van 2016 EU-voorzitter is, staat antibioticaresistentie prominent op de EU-agenda. Minister Edith Schippers (VWS) kondigde dit  aan op een groot internationaal congres in Amsterdam. Er moeten ambitieuze preventieve doelstellingen komen, doelstellingen om gebruik van antibiotica terug te dringen en er moeten alternatieven voor antibiotica komen. Schippers riep vooral op tot groter bewustzijn onder de bevolking: bekendheid wanneer antibiotica wel en wanneer ze niet helpen, hoe je kunt voorkomen dat je ze moet gebruiken, het belang van de kuur afmaken en het tegengaan van resistentie.

Schippers sprak vandaag op de openingsdag van het 3rd International One Health Congress, dat komende week met circa 750 deelnemers in Amsterdam wordt gehouden. ‘One health’ staat voor wereldwijde interdisciplinaire samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, veterinaire (dieren) zorg en milieu. Reden voor deze samenwerking is vooral gelegen in de zoönosen: infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan, zoals Q-koorts, de ziekte van Lyme en de pest.

Door onzorgvuldig en overmatig gebruik worden steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu nog eenvoudig te genezen ziektes weer levensbedreigend kunnen worden. Inmiddels vallen in Europa jaarlijks ongeveer 25.000 doden door antibioticaresistentie. Ook is er sprake van 1,5 miljard aan vermijdbare zorgkosten, onder andere veroorzaakt door extra ligdagen en isolatiemaatregelen.

Schippers riep de aanwezigen op om in hun landen de bevolking en de professionals van de urgentie van de problematiek te doordringen. Ter illustratie toonde zij in een het Engels vertaalde speciale uitgave van Suske en Wiske: Auntie Biotica. Op voor iedereen begrijpelijke wijze wordt in deze Belgische uitgave de problematiek van antibioticaresistentie gepresenteerd. Ook het inzetten van nationale beroemdheden als ambassadeur kan een goed middel zijn om de boodschap te verspreiden.

Schippers geeft al enige tijd – ook in haar internationale contacten (met landen als VS, China, Brazilië, Rusland en India, maar ook met de WHO) – hoge prioriteit aan deze problematiek. In september 2014 werd op een bijeenkomst van de Global Health and Security Agenda in Washington Nederland met een aantal andere landen leading country op het tegengaan van antibioticaresistentie. In september krijgt deze GHSA-top een vervolg in Zuid-Korea. Het kabinet heeft de antibioticaproblematiek benoemd tot prioriteit op het gebied van zorg, wanneer Nederland in het eerste halfjaar van 2016 EU-voorzitter is.

Bron: Rijksoverheid