Werkterrein zorgprofessionals blijft snel veranderen

Array

pet-ct+uptake+3jpg-300x199“Technologie in de zorg blijft zich de komende decennia razendsnel ontwikkelen. Jonge zorgprofessionals moeten zich zeker vier decennia staande houden binnen een snel veranderend werkterrein.” Dit stelde RIVM-er Harmen Bijwaard in zijn lectorale rede, waarmee hij op 18 maart het ambt van lector medische technologie aanvaardde aan de Hogeschool Inholland.

Bijwaard is als projectcoördinator medische stralingstoepassingen verbonden aan het Centrum Veiligheid van het RIVM. Hij zal zich als lector inzetten voor de Zorgprofessional 2.0, de zorgprofessional van de (nabije) toekomst: “Studenten van nu vervullen straks een brugfunctie tussen innovatie en praktijk in de medische technologie.”

De snelle veranderingen zijn onder andere zichtbaar in medische beeldvorming: “Hoewel het nu de normaalste zaak van de wereld lijkt dat alle röntgenfotografie digitaal plaatsvindt, is dat voor bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek borstkanker pas sinds 2010 het geval. Ook de diverse scantechnieken, zoals CT, MRI en PET, zijn pas in de laatste decennia geïntroduceerd in de kliniek.”

T-shaped professional
“Kerncompetenties van de Zorgprofessional 2.0 zijn flexibiliteit, innovatiekracht en deskundigheid. Hij of zij is een zogenaamde T-shaped professional, met kennis van een breed terrein en meer diepgang op een eigen specialisme.” Dit vraagt erom studenten niet alleen een onderzoekende houding mee te geven, maar ze ook te laten proeven van andere vakgebieden. Hiermee krijgen de studenten gereedschappen aangereikt om aan versie 2.0 (en latere versies) te blijven werken.

Bron: RIVM

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen