Neurologe Franka Claes brengt nieuwe inzichten zorgtraject Carpale Tunnelsyndroom (CTS)

polschirurgieDr. Franka Claes, neuroloog in het Vlietland Ziekenhuis, deed de afgelopen jaren onderzoek naar het carpale tunnelsyndroom (CTS) en promoveerde hierop in januari 2015. Uit haar onderzoek bleek dat huisartsen veelal de diagnose CTS correct stellen, wanneer ze gebruik maken van een specifieke vragenlijst. Het voordeel van een door de huisarts correct gestelde diagnose, is dat patiënten direct verwezen kunnen worden voor aanvullend onderzoek en indien nodig voor een operatieve behandeling.

Daarnaast werd de waarde van echografie in de diagnostiek van CTS onderzocht en werd een nieuwe methode ontwikkeld, door gebruik te maken van de polsomtrek. Hiermee wordt het echografie onderzoek nauwkeuriger.

Het carpale tunnelsyndroom (CTS) is een vaak voorkomende aandoening waarbij een zenuw, de nervus medianus, bekneld wordt ter hoogte van de pols. De aandoening heeft veel impact op het functioneren van de patiënt, doordat patiënten de hand minder goed kunnen gebruiken ten gevolge van pijn en tintelingen. De diagnose is meestal te stellen op basis van het verhaal van de patiënt die  klachten heeft van (nachtelijke) tintelingen in de vingers. Wanneer patiënten voor een operatie in aanmerking komen, wordt vaak aanvullend onderzoek zoals een zenuwgeleidingsonderzoek verlangd.

Franka Claes
Franka Claes (1976) studeerde geneeskunde aan de KU Leuven in België en behaalde in 2002 haar artsexamen. Vervolgens startte ze de opleiding tot neuroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen van 2002 tot 2008. Bovenstaand onderzoek voerde ze uit in samenwerking met de afdeling Neurologie en Klinische Neurofysiologie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en  de afdeling Neurochirurgie van het Radboudumc. Sinds 2008 werkt ze als neuroloog in het Vlietland Ziekenhuis.