Nog altijd geen verbod op bezit laserpennen sterker dan 5 milliwatt, oogartsen slaan alarm

0
2985

Oogarts Jan Keunen van het Radboudumc in Nijmegen waarschuwt, net als in oktober 2014, samen met andere oogartsen in Nederland voor het gevaar van krachtige laserpennen. In een publicatie in oktober in het NtvG sloegen oogartsen al alarm over de laserpennen. Maar er is nog steeds niets ondernomen door de overheid. Vooral onder jongeren zijn laserpennen populair. Laserpennen worden steeds sterker en daardoor gevaarlijker voor de ogen. Ze kunnen blijvende oogschade veroorzaken.

Oogarts Jan Keunen: ‘ Als je er van dichtbij inkijkt, kan je oog ernstig beschadigd raken: de laser brandt binnen een paar seconden een gaatje in je hoornvlies, waardoor je deels of geheel blind kan worden. lasershow-198x198Het gevaar zit in een klein hoekje: als je per ongeluk met de laser tegen een spiegel, het raam of ander reflecterend materiaal schijnt, kan je jezelf of een ander al verblinden.’

In de afgelopen 2 jaar hebben meer dan 40 kinderen en jongeren permanente oogschade opgelopen door in een laserpen te kijken.

In Nederland is het verboden om laserpennen die sterker dan 5 milliwatt zijn aan consumenten te verkopen. Toch zijn in Nederlandse webshops pennen te vinden van 100 milliwatt en zelfs 200 milliwatt. Buitenlandse webshops maken het nog bonter: daar kun je laserpennen van wel duizenden milliwatt bestellen. Volgens de oogartsen lijken de laserpennen onschuldig.  In Nederland zijn de krachtige laserpennen verboden, maar veel mensen kopen de pennen via internet of op vakantie.

Tijdens het spelen met een laserpen kijken kinderen en jeugdigen er wel eens recht in. Met de sterke laserpennen die nu voorhanden zijn kan dit ernstig, persisterend visusverlies tot gevolg hebben.

In 1998 verscheen een artikel in het NTvG met als titel ‘De laserpen als aanwijsstok niet aangetoond gevaarlijk’.1 De destijds in de handel verkrijgbare laserpointers bleken bij standaardgebruik ongevaarlijk. Het rapport ‘Laserpointers tegen het licht gehouden’ van de Gezondheidsraad uit 1999 concludeerde eveneens dat in de internationale peerreviewed literatuur geen enkel geval van blijvend oogletsel door laserpointers was gevonden.2 Wel werd geconstateerd dat hinder en schrikreacties konden optreden door gebruik van laserpennen, wat tot gevaarlijke situaties kon leiden zoals bij het besturen van een auto maar ook vliegtuigen hebben er last van.

Leerpunten

  • Er zijn onveilige laserpennen in omloop die bij oneigenlijk gebruik blijvend visusverlies kunnen veroorzaken.
  • Naast blijvend oogletsel kunnen door schikreacties gevaarlijke situaties ontstaan, met name in het vlieg- of wegverkeer.
  • Laserpennen met een vermogen hoger dan klasse 2A dienen niet als laserpen maar als potentieel laserwapen te worden beschouwd; onrechtmatig bezit en misbruik van deze lasers moet strafbaar zijn.
  • Meer publieke bekendheid over de gevaren van onveilige laserpennen is van groot belang.