Behoefte aan meer keuzevrijheid en ruimere vergoeding van bloedglucosetestmaterialen?

diabetesscreeningDiabetesdialoog over bloedglucosetestmaterialen
Zorginstituut Nederland brengt knelpunten in diabeteszorg samen op de website Pakketscan.nl. Een van de onderwerpen die daar besproken wordt is de behoefte aan meer keuzevrijheid en ruimere vergoeding van bloedglucosetestmaterialen.

Keuzevrijheid en ruimere vergoeding
Zorginstituut Nederland heeft het volgende knelpunt naar voren gehaald uit verschillende bronnen:

‘Hulpmiddelen worden alleen vergoed uit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als ze bewezen effectief en betrouwbaar zijn. Bovendien moet de patiënt het hulpmiddel medisch nodig hebben. Voor nieuwe hulpmiddelen, zoals bloedglucosemeters, zijn het in eerste instantie de zorgverzekeraars die bepalen of deze vergoed kunnen worden uit de basisverzekering.

Via hun inkoopbeleid bepalen zorgverzekeraars met welke leveranciers zij contracten sluiten. Voor diabetespatiënten kan dit betekenen dat ze de testmaterialen van hun voorkeur niet (meer) vergoed krijgen. Patiënten vinden dat sommige zorgverzekeraars te veel beperkingen opleggen en vragen om meer keuzevrijheid en ruimere vergoeding. Wat vindt u hiervan?’

Herkent u onderstaande zorgkwestie? Of juist niet?
Onderstaande zorgkwestie is naar voren gekomen uit recente publicaties van uiteenlopende partijen in de zorg.

Geef uw reactie in de dialoog op http://www.pakketscan.nl