Roep om meer eigen regie bij verstrekkingen hulpmiddelen @oogvereniging

0
334

bb17582172e2f3e8820790a4b90ed8e1_400x400Dure hulpmiddelen blijven soms in de kast liggen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Samenwerkende organisaties voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid roepen om meer eigen regie en minder bureaucratie als het gaat om de aanvraag en vergoeding van hulpmiddelen. Het doel? Minder verspilling en tevreden klanten die een hulpmiddel hebben dat bij hen past. En die daardoor beter kunnen meedoen in de samenleving.

Veel verschillende hulpmiddelen
Voor mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid zijn talloze hulpmiddelen beschikbaar die het leven gemakkelijker zouden moeten maken: van een beeldschermloep tot een daisyspeler, van een speciale bril of contactlenzen tot een oogprothese en niet te vergeten computeraanpassingen en brailleleesregels.

Hoewel deze hulpmiddelen verankerd zijn in het basispakket van de zorgverzekering, blijkt de werkelijkheid vaak ingewikkelder. Nog lang niet iedereen beschikt daardoor over het hulpmiddel dat in zijn of haar situatie het beste past.

Grote hulpmiddelenenquête
Hoe belangrijk maatwerk is, bleek uit een grote hulpmiddelenenquête die tussen januari en maart is gehouden. Meer dan 800 mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid hebben de enquête ingevuld. De enquête ging over de hele keten van aanvraag tot instructie en gebruik van het hulpmiddel.

De resultaten van de hulpmiddelenenquête zijn gepresenteerd op vrijdagmiddag 10 april tijdens de ZieZo-beurs in Houten. De resultaten zijn gebundeld in een rapport met aanbevelingen.

Nauwere samenwerking
De enquête vormt het startpunt voor een nauwere samenwerking met zorgverzekeraars, hulpmiddelenleveranciers, optometristen en andere (low vision-)specialisten. “Door onderlinge contacten te verstevigen hopen wij het begrip voor elkaars visies en belangen te vergroten en de hulpmiddelenverstrekking steeds verder te verbeteren.”

Vijf patiëntenorganisaties
De hulpmiddelenenquête maakt deel uit van Voucherproject Oog 2013-2015, een gezamenlijk initiatief van vijf organisaties: de Hoornvlies Patiënten Vereniging, MD Vereniging, Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Bond, Vereniging Oog In Oog en de Oogvereniging. Deze organisaties werken samen aan de belangenbehartiging van mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid. De Oogvereniging coördineert de gezamenlijke projecten.

Bron: Oogvereniging