Bijna 7500 huisartsen ondertekenen manifest @hetroermoet0m

0
492

Ruim 7400 huisartsen hebben inmiddels het Manifest van de Bezorgde Huisarts (@hetroermoet0m),ondertekend.Het manifest, dat medio maart werd gepubliceerd, beoogt de huisarts een gelijkwaardige positie te geven in een verbeterd stelsel. Met 7400 namen heeft het na een maand de steun aan het manifest, dat is twee derde van de ruim 11.000 huisartsen in Nederland; daarnaast zijn er ruim 15.000 sympathisanten. Volgens de driekoppige actiegroep ‘Het Manifest van de Bezorgde Huisarts’ moeten huisartsen zich en bloc opstellen tegen de zorgverzekeraars, die nu alweer conceptcontracten aanbieden voor het jaar 2016.  Met deze geweldige respons, hebben we samen een vuist gemaakt waar politiek, verzekeraars en beroepsorganisaties niet meer omheen kunnen.

Er blijft in de pers veel aandacht voor de cijfertjesziekte, het misplaatste wantrouwen in de professional en het dictaat van zorgverzekeraars. Op individuele basis hebben CZ en VGZ met ons gesproken, Achmea heeft een eerste schriftelijke reactie gegeven. Zij tonen begrip en sympathie, maar concrete daden blijven uit. Nog veel opmerkelijker is dat Zorgverzekeraars Nederland – de partij die we samen met politiek Den Haag rechtstreeks aanspreken in het Manifest – vijf weken na de noodkreet nog altijd in alle talen zwijgt.

Ondertussen dendert de verzekeraarstrein gewoon door en worden er al weer conceptcontracten voor komend jaar aangeboden. Onacceptabel natuurlijk, alsof er inmiddels geen maatschappelijke discussie woedt over de attitude en de macht van de verzekeraars.

Wat de politiek betreft, hebben we inmiddels met de meeste partijen contact gehad. Velen betuigen spontaan of desgevraagd steun aan onze actie, maar het geïnitieerde Kamerdebat – een mooi podium om de politieke partijen openlijk kleur te laten bekennen – staat voorlopig nog niet ingepland. Het gevoel van urgentie lijkt kortom nog niet goed doorgedrongen tot politiek-Den Haag

Hoe zetten we de volgende stap?
Het is van groot belang dat we het momentum dat we met jullie steun hebben opgebouwd weten vast te houden, om uiteindelijk te bereiken wat we in het manifest hebben verwoord: de huisarts in een gelijkwaardige positie in een verbeterd stelsel. Om met overheid en verzekeraars uit de huidige impasse te komen hebben we het Manifest geconcretiseerd in 8 actiepunten. Je treft die uitwerking bijgaand aan.

Met deze actiepunten in de hand en met publicitaire en politieke druk als ons enige, maar effectieve middel gaan we de komende cruciale maanden in. We zullen ons als huisartsen en bloc moeten opstellen om die voortdenderende verzekeraarstrein in het juiste spoor te krijgen.Hvuistet actiecomité concludeert daarom dat in de huidige situatie de 7400 ondertekenaars van het Manifest niet gevraagd kan worden om gesprekken over contracten met de zorgverzekeraars te voeren. Dat kan pas als onze noodkreet gehoord is en de 8 actiepunten gerealiseerd zijn.

Deze boodschap gaan we vandaag ook wereldkundig maken, in een open brief aan Zorgverzekeraars Nederland en de beroepsorganisaties. En via symbolische acties de komende periode richting verzekeraars en politiek waarvoor we media-aandacht kunnen verwachten. Ze hopen dat we daarbij op uw volle steun – in woord en daad – te kunnen rekenen!

Met hartelijke groet,
Actiecomité “het Manifest van de Bezorgde Huisarts”

Het Roer Moet Om
ZN en politiek: tenminste 8 keer overstag!

Gelijkwaardigheid
1.    Een gelijkwaardige positie van de huisarts is een voorwaarde voor onderhandelingen en samenwerking met de verzekeraars. Er wordt dit jaar door de verzekeraars centraal én regionaal onderhandeld met de beroepsgroep en geen contractonderhandelingen meer op individuele basis met huisartsenpraktijken. De wetgeving om dit mogelijk te maken moet nog dit jaar worden aangepast.

Wederzijds vertrouwen
2.    Vertrouwen is de basis van de samenwerking tussen huisarts en zorgverzekeraar, met de huisarts primair in de rol van medisch professional en de zorgverzekeraar primair in de rol van financier. De verzekeraar vertaalt dit principe in het algemeen beleid en de contracten.

Stimuleren van samenwerking, in plaats van concurrentiedenken
3.    Meerjarige afspraken vormen de basis voor duurzame samenwerking
4.    Regionale projecten worden vastgesteld nadat er overeenstemming is bereikt met gemandateerde en onderhandelingsbevoegde vertegenwoordigers van de betreffende huisartsen.
5.    Vertrouwen in het oordeel van de medisch professional is leidend. Waar nodig voert een inhoudelijk gekwalificeerde deskundige de gesprekken namens de verzekeraar.

Minimaliseer de dataverzameling
6.    Minimaliseer dataverzameling en stimuleer en faciliteer intervisie van huisartsen(groepen), gebaseerd op spiegelinformatie. Streef er naar dat in 2016 het merendeel van huisartsen gefaciliteerd en gefinancierd is om deel te nemen aan deze effectieve vorm van kwaliteitsverbetering

Beperk de administratieve overbelasting
7.    Beperk administratieve overbelasting door onder andere rigoureus te schrappen in het aantal nu noodzakelijke, maar overbodige aanvraagformulieren voor medische handelingen en materiaal. Een substantiële reductie moet nog dit jaar bereikt worden.

De persoon van de patiënt is meer dan zijn ziekte
8.    Beschouw de patiënt niet langer als schadelast, maar zorg dat de huisarts de patiënt vanuit een persoonsgerichte en generalistische visie kan blijven benaderen.

Je kunt heb uiteraard blijven volgen via de diverse social media. Link, share of tweet ook zelf. Hoe meer aandacht des te beter.