Nieuw project voor IC-patiënten: “The VoICe of Meander”

0
350

Patiënten op de Intensive Care (IC) van Meander Medisch Centrum hun stem terugge-ven, dát is het streven van de IC-verpleegkundigen met een speciaal ontwikkelde voICe app. Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum heeft dit initiatief omarmd en besteedt op 16 april, op de Wereld Dag van de Stem, aandacht aan dit initiatief.

Andrea Hermans is IC-verpleegkundige op de Intensive Care van Meander en is één van de initiatiefne-mers die de VoICe app op haar afdeling wil introduceren. Andrea: “De stembanden van patiënten op de Intensive Care worden vaak geblokkeerd door beademingsapparatuur die de ademhaling overneemt. Hierdoor is het niet mogelijk om in gesprek te gaan. Op de IC hebben we daarom vragen ontwikkeld die de patiënt met ja-knikken of nee-schudden kan beantwoorden.

voICe foto flyer november 2014De voICe app kan ons echter veel méér informatie over een patiënt geven, omdat de patiënt op een Ipad items kan aanklikken. Zo kan de patiënt bijvoorbeeld aangeven of hij dorst of pijn heeft, misselijk of benauwd is en hoe hij zich voelt: boos, angstig, blij. Dit geeft de patiënt op onze afdeling een stem terug en geeft ons een beter beeld van de pati-ent.“

De Vrienden van Meander (www.vriendenvanmeander.nl) zoeken donaties om dit bijzondere project mogelijk te maken en vraagt juist vandaag, op de Wereld Dag van de Stem, aandacht voor dit project. De Wereld Dag van de Stem heeft als doel de bewustwording over het belang van een gezonde stem te ver-groten, met manieren om stemproblemen te verhelpen.

Bron: Meander Medisch Centrum