En ze leven nog lang en gezond

0
595

Op 28 april aanstaande is de kick-off van het project Langgezond.nl dat mogelijk wordt gemaakt door de provincie Overijssel. Langgezond.nl biedt ICT diensten die de ouder wordende bevolking helpen om hun gezondheid en fysieke functioneren zo lang mogelijk zelf op peil te houden. Roessingh Research and Development (RRD) is een van de deelnemende partijen in dit project. De ICT diensten worden geïmplementeerd in de gemeenten Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. Langgezond.nl wordt gecoördineerd door Prof. Dr. Miriam Vollenbroek- Hutten, clustermanager Telemedicine bij RRD.

heathy ageing ouderenDe ICT diensten binnen Langgezond.nl bestaan uit een systematische zelfscreening op gezondheidsstatus en risico op kwetsbaarheid en diensten waarmee mensen wanneer nodig zelfstandig maar professioneel ondersteund in hun eigen omgeving kunnen werken aan hun fysieke fitheid. Deze ICT ondersteunde diensten zijn ontwikkeld binnen het Europese project PERSSILAA (www.perssilaa.eu)

Op basis van de zelfscreening wordt duidelijk of de oudere behoort tot de gezonde groep of de kwetsbare groep of dat hij of zij een verhoogd risico heeft om kwetsbaar te worden. De ICT diensten worden aangeboden door de gemeente in samenwerking met de huisartsen. Kwetsbare ouderen worden begeleid door de huisarts en de gemeenten met haar welzijnsorganisaties ondersteunen de risicogroep. Deze ondersteuning bestaat binnen Langgezond.nl uit zelfmanagement programma’s die ouderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen gebruiken. De holistische benadering van de gezondheid van ouderen, het preventieve karakter en de nadrukkelijke inzet van online tools maken Langgezond tot een heel vernieuwend project.
Langgezond.nl maakt de mate van kwetsbaarheid en het risico op kwetsbaarheid inzichtelijk. Zo kan waar nodig adequate zorg worden geleverd. Langgezond.nl helpt ouderen bij het zelfstandig gezond ouder worden. Hiermee wordt kwetsbaarheid voorkomen of uitgesteld waardoor in de toekomst minder zorg nodig is. Met de toenemende vergrijzing, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, wordt dit steeds belangrijker. Door de samenwerking tussen bedrijven (RRD en de JC groep), gemeenten en zorgprofessionals wordt er een unieke infrastructuur gerealiseerd op het gebied van zorg en technologie die onderzoek naar gezond ouder worden in Twente duurzaam mogelijk maakt. Dit sluit  perfect aan bij Twente als referentie site binnen het Europese Innovation Partnership on Active and Healthy Aging. (EIP-AHA)

Voor meer informatie kijk op: www.langgezond.nl

Cijfers
Volgens de cijfers gepresenteerd door GGD Regio Twente (2010 ) zijn er in Twente ongeveer 100.000 65 plussers. Dit initiatief richt zich op 4 Twentse gemeente waar in gezamenlijk ongeveer 44.000 ouderen boven de 65 wonen.

Gemeente Aantal 65 plussers
Enschede 22.964
Hengelo 13.146
Tubbergen 3.090
Twenterand 4.777
Totaal 43.977

 

Over Roessingh Research and Development Roessingh Research and Development is een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gericht op revalidatietechnologie en telemedicine. RRD werkt nauw samen met Roessingh, centrum voor revalidatie en de Universiteit Twente, maar ook met (internationale) partners. De Universiteit Twente en Roessingh Research and Development werken intensief met elkaar samen op het gebied van de revalidatietechnologie en telemedicine.

Meer informatie: www.rrd.nl