Werkbezoek Hanke Bruins Slot geeft veel input voor debat met Minister

0
586

‘Voor goede zorg in de regio zijn streekziekenhuizen enorm belangrijk’ stelt Hanke Bruins Slot Tweede kamerlid van het CDA. Op maandagmiddag 20 april bracht ze een werkbezoek aan het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, onderdeel van de Saxenburgh Groep. Doelstelling van dit bezoek is het in kaart brengen wat een streekziekenhuis als het Röpcke-Zweers Ziekenhuis nodig heeft en wat daar in Den Haag aan gedaan kan worden.

Bruins Slot is woordvoerder voor de zorg, over de onderwerpen huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg, leefstijl (drank, tabak en drugs), preventie, geestelijke gezondheidszorg en sport. Tijdens haar bezoek sprak ze met bestuurders van de Saxenburgh Groep en de gemeente Hardenberg over de noodzaak van streekziekenhuizen voor de regio.

04_23_RZZ_BruinsSlotHenri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur benadrukt waar de Saxenburgh Groep financieel tegenaan loopt vanwege de kleinschaligheid. “We doen zelf veel aan het verbeteren van onze financiële positie. Extra financiën zijn echter meer dan welkom.” Bruins Slot erkent het belang van een ziekenhuis in deze regio, niet alleen vanwege de medische noodzaak, maar ook uit oogpunt van werkgelegenheid. Het is volgens haar van publiek belang dat streekziekenhuizen kunnen blijven bestaan en niet fuseren, want fuseren is versnippering van zorg waardoor de kwaliteit achteruit kan gaan.

Vitaal Vechtdal
Pauline Terwijn van de Raad van Bestuur vertelt over Vitaal Vechtdal en de verbindingen die tot nu toe zijn gemaakt om de burgers in de regio zo lang mogelijk gezond en vitaal te houden: “In deze regio beseffen steeds meer domeinen, buiten de zorg, de noodzaak van verbindingen en sluiten zich aan bij Vitaal Vechtdal. Helaas hebben we nog geen voordeel ervaren van het feit proeftuin te zijn. We steken met elkaar veel tijd en geld in Vitaal Vechtdal en zouden daar graag financiële steun of regelarme ruimte voor terug krijgen.” Bruins Slot vind domeinoverschrijdend werken interessant en zou graag regelarme ruimte creëren en integrale bekostiging van preventie. Apotheker Frank Bruggeman sluit af met een Vitaal Vechtdal voorbeeld, de Regio Apotheek. De Regio Apotheek is een samenwerking tussen regionale openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen en de ziekenhuisapotheek van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, waarbij onderling elektronisch gegevens worden uitgewisseld en medicatie op elkaar wordt afgestemd. Bruins Slot reageert enthousiast: ‘Dit voorkomt fouten en geschuif met papier’.

Vervolgens krijgt ze een rondleiding langs de afdeling Spoedeisende Hulp en de IC. Ze is onder de indruk van de zelfstandigheid van de specialisten in Hardenberg en vertrouwensrelatie tussen hen en de intensivisten uit Zwolle. Een belangrijke term deze middag genoemd, is eigenaarschap. Ziekenhuizen zijn primair gemeenschapsvoorzieningen en moeten zich ontwikkelen tot maatschappelijke ondernemingen. Samenwerking met de gemeenschap leidt tot verbinding en kan het eigenaarschap vergroten. Bruins Slot gaat tevreden naar huis: “Dit bezoek geeft veel input voor het debat met minister Schippers”.

Bron: Saxenburgh Groep