Hoger beroep zaak Twentse ex-neuroloog Ernst J. op 18, 20 en 21 mei 2015

Bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt op maandag 18, woensdag 20 en donderdag 21 mei 2015 de inhoudelijke behandeling plaats van de hoger beroepszaak van de verdachte Twentse ex-neuroloog Ernst J. De zittingen in het Paleis van Justitie in Arnhem starten telkens om 10.00 uur.

justitiaPlanning
De voorlopige planning is als volgt:

18 mei: ondervraging verdachte en behandeling feiten
20 mei: horen deskundigen en requisitoir
21 mei: pleidooi, repliek, dupliek en laatste woord
Aanmelden media en andere belangstellenden
Media en andere belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk woensdag 13 mei (12.00 uur) aanmelden bij de afdeling communicatie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dat kan, bij voorkeur, per email via communicatie.hof-arle@rechtspraak.nl of telefonisch via 088-3611078.
Poolregeling
Voor het maken van radio- en televisieopnames geldt een poolregeling. Dat betekent dat een omroep toestemming krijgt van bepaalde delen tijdens de zitting beeld- en geluidsopnames te maken. Zij fungeren als pool voor het afstaan van opnames aan andere audiovisuele media.Media die gebruik willen maken van de poolregeling, worden verzocht zich ook uiterlijk woensdag 13 mei (12.00 uur) bij de afdeling communicatie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aan te melden.