CvB-lid Bernadette Langius verlaat de VU

Bernadette Langius vertrekt eind dit jaar bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Drs. B.J.M. (Bernadette) Langius, sinds 2011 lid van het College van Bestuur (CvB), zou per september op gaan voor een tweede besturingstermijn maar heeft de Raad van Toezicht (RvT) laten weten zich hiervoor niet beschikbaar te stellen. Bernadette Langius: “Ik heb een hele interessante tijd gehad bij de VU en in een uiterst boeiende periode samen met veel fantastische collega’s het Instellingsplan 2011-2015 voor de bedrijfsvoering geïmplementeerd. Ik kan nu met vertrouwen het stokje overdragen aan een opvolger en me oriënteren op een volgende loopbaanstap.”

Bernadette LangiusVoorzitter van de Raad van Toezicht stichting VU-VUmc, Wim Kuijken zegt in een reactie: “Wij betreuren dit maar respecteren haar beslissing. Mede onder Bernadette’s leiding heeft de VU de bedrijfsvoering op een nieuwe manier ingericht ten gunste van onderwijs en onderzoek.”

De RvT heeft in overleg met Bernadette Langius afgesproken dat zij nog enkele maanden aanblijft, zodat zorgvuldig voor opvolging gezorgd kan worden. Mede met het oog op de komende rectoraatsoverdracht dit najaar wordt daarmee de continuïteit binnen het CvB geborgd.

Bron: VU