Meer gemeentelijke plannen naleving alcohol, kwaliteit nog matig

Steeds meer gemeenten hebben preventie- en handhavingsplan DHW
Van alle 393 Nederlandse gemeenten hebben 316 (80,4%) inmiddels een prventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet (DHW) vastgesteld blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau INTRAVAL. De gemeenten die dit nog niet hebben gedaan zeggen er mee bezig te zijn, maar om verschillende redenen is hun plan nog niet definitief. Zo zeggen sommige gemeenten dat door regionale samenwerking het vaststellen van een plan langer duurt, aangezien opeenvolgende versies van het plan (steeds) door meerdere gemeenteraden moet worden beoordeeld. Op grond van artikel 34a DHW zijn gemeenten verplicht om per 1 juli 2014 een dergelijk plan te hebben. In artikel 34a lid 2 en 3 van de DHW staan de minimale eisen waaraan het plan moet voldoen. Van de 316 gemeenten die een plan hebben vastgesteld hebben 193 (61,1%) alle verplichte onderdelen opgenomen.

Kwaliteit plannen matig
Alhoewel het merendeel van de gemeenten een preventie- en handhavingsplan heeft vastgesteld, is de kwaliteit van de plannen in het algemeen matig. Slechts één van de vijftig beoordeelde plannen scoort goed, terwijl tien een voldoende krijgen. De overige plannen scoren matig (32) tot slecht (zeven). De matige kwaliteit van de plannen is meestal te wijten aan een gebrekkige uitwerking van één of meerdere onderdelen. In het algemeen kan worden gesteld dat hoe concreter onderdelen moeten worden uitgewerkt, des te minder gemeenten dat hebben gedaan. Veel gemeenten hebben gebruik gemaakt van voorbeeld plannen of plannen van andere gemeenten. De zaken waarvan wordt verwacht dat een gemeente daar zelf een invulling aan geeft zijn vaak erg summier uitgewerkt of helemaal niet in het plan opgenomen.

Minderheid gemeenten past verbod happy hours of prijsacties toe
In het onderzoek is tevens gevraagd of gemeenten gebruik maken van de optionele bepalingen tot verbod op happy hours en/of prijsacties. Bijna de helft (47,1%) van de gemeenten hanteert een verbod op happy hours. Een verbod op prijsacties (met name in de detailhandel) is met 16,5% in beduidend minder gemeenten van kracht. Het zijn overigens met name de kleine gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) die een verbod op happy hours hebben.

Beperkt aantal gemeenten heeft een hokken en keten beleid
Ook is geïnventariseerd of gemeenten een beleid op het gebied van hokken en keten hebben. Een beperkt deel (19,6%) heeft inderdaad een dergelijk beleid. Van de gemeenten die geen beleid op het gebied van hokken en keten hebben, zijn in 11,7% van de gemeenten volgens de betrokken ambtenaar wel hokken en keten aanwezig.

Onderzoek
Onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin 2015 een inventarisatie van de preventie- en handhavingsplannen DHW uitgevoerd. Hiervoor is informatie verzameld bij alle gemeenten in Nederland. Naast deze inventarisatie zijn de plannen gecheckt op inhoud en is van een representatieve steekproef van 50 gemeenten de kwaliteit van de plannen beoordeeld. Tevens is geïnventariseerd hoeveel gemeenten een beleid op het gebied van hokken en keten hebben en/of gebruik maken van de optionele bepaling op happy hours en/of prijsacties.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen