Cliëntenraad Meander Medisch Centrum zoekt nieuwe voorzitter

Meander Medisch Centrum streeft naar goede zorg, dichtbij wat kan en concentreren waar nodig. De Cliëntenraad is een adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis adviseert over onderwerpen die het belang van patiënten direct raken. Wegens het beëindigen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter is de Cliëntenraad op zoek naar een nieuw lid, die de rol van voorzitter zal bekleden. Reageren kan tot 1 juni a.s.

De nieuwe voorzitter moet affiniteit hebben met de doelstellingen van Meander Medisch Centrum en inzicht hebben in ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg in een ziekenhuis. Ook moet hij/zij goed kunnen samenwerken met in- en externe belanghebbenden. De voorzitter moet in staat zijn op hoofdlijnen te denken en deze te vertalen naar het patiëntenperspectief. Gevraagd wordt bestuurlijke ervaring, waar mogelijk in de rol van voorzitter.

Werkwijze Cliëntenraad
Het kader wordt bepaald door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad vergadert iedere tweede donderdag van de maand. Adviezen worden meestal in werkgroepen voorbereid en vervolgens in de plenaire vergadering vastgesteld. Tijdens een deel van de vergadering wordt er overlegd met de Raad van Bestuur over actuele en lopende zaken. Er is veel contact met deskundigen uit het ziekenhuis. Buiten de vergaderingen om is er veel e-mail contact. De voorzitter beschikt over voldoende tijd en is flexibel inzetbaar. Meer informatie en een profielschets is te vinden op www.meandermc.nl/clientenraad.

Bron: Meander MC