Ambulancepersoneel voert vanaf maandag 11 mei actie

CAOAmbulancemedewerkers voeren vanaf maandag 11 mei in verschillende regio’s acties. Zij willen dat de werkgever, Ambulancezorg Nederland (AZN), snel goede cao-afspraken maakt met vakbonden FNV en CNV over verbetering van de werkomstandigheden, de werkdruk en de koopkracht.

Het ambulancepersoneel werkt dagelijks onder zware omstandigheden. De medewerkers hebben een hoge werkdruk, draaien regelmatig nachtdiensten en krijgen zelfs te maken agressie. Zij willen goede cao- afspraken over de aanpak van deze problemen en verbetering van de koopkracht met een structurele loonsverhoging van 2,5 procent. De vakbonden hebben in tien overlegrondes geprobeerd tot oplossingen te komen met de werkgever. Zo moeten – net als in andere zorgsectoren – oudere ambulancemedewerkers niet langer verplicht worden om nachtdiensten te draaien. Ook moeten medewerkers compensatie blijven krijgen als zij in zware avond- en weekenddiensten werken.

AZN blijft echter volhouden aan cao-verslechteringen die ten koste gaan van de medewerkers en de kwaliteit van ambulancezorg. De werkgever gaf geen gehoor aan het ultimatum dat FNV en CNV onlangs hebben gesteld. Daarom gaan ambulancemedewerkers landelijk en regionaal verschillende acties voeren. Landelijk houden alle  ambulancemedewerkers zich strikt aan hun werktijden: ze voeren geen overwerk meer uit, werken geen extra diensten meer en nemen hun afgesproken pauze. Immers alle overwerkuren en extra diensten verhogen onnodig de werkdruk. Daarnaast handelen ze de ritformulieren schriftelijk af. De directies eisen nu direct na een rit met de ambulance een digitaal formulier, maar ook dit levert extra werkdruk op. Tevens worden per regio nog speciale acties voorbereid.