Knowledge for Growth – ITG zoekt bondgenoten in de strijd tegen tropische ziekten

0
279

Het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskundezoekt bondgenoten in de strijd tegen tropische ziekten – Knowledge for Growth
Op donderdag 21 mei 2015 neemt het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) deel aan de 11e editie van “Knowledge for Growth”, de toonaangevende life sciences conventie georganiseerd door FlandersBio. Onder het motto “de tropen zijn dichterbij dan je denkt”, zoekt het ITG bondgenoten in zijn strijd tegen infectieziekten, die ‘s werelds armste mensen het hardst treffen, maar zich wereldwijd snel verspreiden.

Meer dan 1000 deelnemers uit het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid komen samen in het ICC Gent om er te praten over de laatste ontwikkelingen in biomedische wetenschappen en biotechnologie. Onderzoekers van het departement Biomedische Wetenschappen van het ITG stellen er hun resultaten voor op het gebied van de diagnostiek en behandeling van virale, bacteriële en protozoaire ziekten.

papilloma_virusHet ITG heeft de kennis en knowhow om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe diagnostische instrumenten, behandelingen en vaccins tegen deze infectieziekten wereldwijd te ondersteunen. Het Instituut is ook goed geplaatst wegens zijn grote collectie stammen van verschillende ziekteverwekkers en unieke toegang tot het werkveld.

Tijdens “Knowledge for Growth”  laten we biotechbedrijven weten dat ze in Antwerpen de juiste partner kunnen vinden. Daarnaast benadrukken we dat er nood is aan meer inspanningen om tropische ziekten, waarvan er al vele aan de Europese grenzen kloppen, te bestrijden,” aldus .

(infographic PDF)
Het ITG is vermaard voor zijn hiv-onderzoek naar resistentie tegen geneesmiddelen, nieuwe antivirale middelen en immuuntherapie. Het instituut breidt zijn werkterrein rond virale ziekten uit met nieuwe onderzoekslijnen naar innovatieve diagnostiek voor arbovirussen, zoals het Chikungunya en Dengue virus, en hemorragische koortsvirussen zoals ebola. Daarnaast doet het meer fundamenteel onderzoek naar de interacties tussen virus, vector en gastheer.

Bacteriën (infographic PDF)
Bacteriële infecties en antimicrobiële resistentie vormen een reële bedreiging in de tropen, maar verspreiden zich momenteel ook in Europa. Als onderdeel van een nieuw interdisciplinair project is het departement Biomedische Wetenschappen van het ITG onlangs gestart met onderzoek naar de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve diagnostiek voor bacteriële infectieziekten en naar betere middelen om de overdracht van ziekten en antimicrobiële resistentie te begrijpen.

(infographic PDF)
Het ITG is ook bekend om zijn expertise op gebied van leishmaniasis, een ziekte overgedragen door protozoaparasieten die jaarlijks wereldwijd meer dan 1,6 miljoen mensen treft en die ook in Zuid-Europa voorkomt. Met behulp van geavanceerde technieken (moderne DNA-sequencing, massaspectrometrie, bio-informatica, beeldvorming), streven onze onderzoekers ernaar om de beperkte set geneesmiddelen te beschermen tegen de toenemende resistentie en mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Een paar jaar geleden ontdekten ITG-wetenschappers het bestaan van super-parasieten: Leishmania-parasieten die virulenter werden naarmate ze

(virussen), Prof. Stijn Deborggraeve (bacteriën) en (protozoa) wonen “Knowledge for Growth” bij.

Prof. Stijn Deborggraeve
Prof. Stijn Deborggraeve is hoofd van de eenheid Diagnostische Bacteriologie in het Departement Biomedische Wetenschappen van het ITG. Zijn team onderzoekt verschillende aspecten van de biologie van bacteria (genoom, transcriptoom, proteoom en metaboloom) om nieuwe en betere testen te ontwikkelen voor de diagnose van bacteriële infecties en om een beter inzicht te verkrijgen in de overdracht van ziekten en antimicrobiële resistentie. Zijn eenheid werkt nauw samen met klinische en industriële partners voor een succesvolle vertaling van hun onderzoeksoutput in gebruiksvriendelijke diagnostische tests, met bijzondere aandacht voor de tropische context.

Prof. Kevin Ariën
Prof. Kevin Ariën is hoofd van de eenheid Virologie in het departement Biomedische Wetenschappen van het ITG. Onlangs breidde hij zijn onderzoekspectrum uit van hiv-replicatieve fitness (snelheid van vermenigvuldiging), transmissie en biomedische preventiestrategieën naar virussen overgedragen door geleedpotigen, arbovirussen. Sinds 2014 is zijn team, samen met het Centraal Laboratorium voor Klinische Biologie, verantwoordelijk voor de diagnose van het ebola-virus in België. Momenteel onderzoekt de eenheid een nieuwe diagnostiek voor tropische virale infecties (waaronder ebola), het moleculaire interactoom van het Chikungunya-virus en nieuwe antivirale middelen.

Dr. Maya Berg
Dr. Maya Berg werkt in de door Prof. J.-C. Dujardin geleide eenheid Moleculaire Parasitologie van het departement Biomedische Wetenschappen. Ze coördineert er een metabolomisch onderzoek naar de biochemische veranderingen in resistente Leishmania donovani parasieten, die de verwaarloosde ziekte viscerale leishmaniasis veroorzaken. Onlangs ontwikkelden Dr. Berg en collega’s een systeembiologisch pakket om geïnduceerde resistente protozoa te karakteriseren. Zo werd de weg vrijgemaakt voor samenwerking met de anti-protozoa drug R&D-sector.