BeMind: landelijk onderzoek naar mindfulness bij kanker

jeroen-boschziekenhuis1Het Radboud universitair centrum voor Mindfulness voert in samenwerking met het Helen Dowling Instituut en Jeroen Bosch Ziekenhuis onderzoek uit naar mindfulnesstherapie voor kankerpatiënten. In het onderzoek ‘BeMind’ wordt in het bijzonder gekeken welke vorm van therapie (groepstherapie of online therapie) het meest geschikt is voor welke patiënt. Daarnaast wordt ook de kosteneffectiviteit onderzocht.

Mindfulnesstherapie bij kanker
Uit onderzoek blijkt dat mindfulness therapie behulpzaam kan zijn bij de behandeling van psychische klachten bij kanker. Mindfulness is een behandelmethode die patiënten leert om met aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu. Het blijkt bij mensen met kanker de klachten van angst en depressie te verminderen en de kwaliteit van leven te kunnen verbeteren.

Deelnemersonderzoek
Het onderzoek BeMind loopt tot en met september 2017 en is gefinancierd door Pink Ribbon. In totaal zijn 245 deelnemers nodig. Dit zijn patiënten die: 1) kanker hebben (gehad), 2) geen ervaring hebben met mindfulness, 3) vragenlijsten in het Nederlands kunnen invullen, 4) toegang hebben tot een computer en internet. Meer informatie over aanmelden en deelname is terug te vinden op www.bemind.info.

Opzet onderzoek
De patiënten worden op basis van loting verdeeld over drie groepen. Groep 1 krijgt thuis online individuele mindfulness therapie. Groep 2 krijgt in groepsverband mindfulness therapie op locatie bij de patiënt in de buurt. Groep 3 komt op een wachtlijst te staan van 3 maanden en stroomt vervolgens in bij groep 1 of 2. Het effect van mindfulness op angst- en depressieklachten en kwaliteit van leven wordt gemeten aan de hand van vragenlijsten voorafgaand, tijdens en na afloop van de behandeling (direct na de behandeling en 3 en 9 maanden daarna). Daarnaast vinden korte telefonische interviews plaats.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio
’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar een breed palet van voortreffelijke zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. Samenwerken met zorgpartners in de regio en in de zorgketen staat bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis bovenaan. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen