Maarten Ruys treedt toe tot Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis

image001Maarten Ruys is met ingang van 1 juni 2015 toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis. Tot die datum was hij interim bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Als voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Groningen kent Ruys de belangen in de stad en provincie. Daarnaast heeft hij onder meer zijn sporen verdiend in Den Haag bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ruys heeft ervaring in toezicht houden op een complexe organisatie. ’Ik neem een politiek-bestuurlijke sensitiviteit mee en kennis van actuele ontwikkelingen in de hele gezondheidszorg. Bovendien ken ik de context waarin het Martini Ziekenhuis opereert. Ik vind het een boeiende organisatie en zet me hier als lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht graag voor in.’

Nieuwe voorzitter
Naast Ruys treedt per 1 juni de huidige vicevoorzitter Rik van Terwisga aan als voorzitter. Hij neemt de voorzittershamer over van Tineke Slagter-Roukema. ‘Na acht jaar in de Raad van Toezicht te hebben gezeten, zitten mijn termijnen erop’, zegt Slagter. ‘Het waren dynamische jaren in de zorg en ik ben er trots op dat het Martini een financieel gezond ziekenhuis is. Dat is lang geen sinecure met alle hoge eisen die gesteld worden. Daarnaast zijn de kwaliteit en veiligheid van zorg hoog op de agenda gekomen, evenals de samenwerking met diverse zorgpartijen. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat de bejegening van de patiënt en de servicegerichtheid in de afgelopen jaren enorm is verbeterd.’

Waardering
Bestuursvoorzitter Hans Feenstra blikt positief terug op de samenwerking met Slagter. ‘Namens het Martini Ziekenhuis spreek ik mijn waardering uit voor de wijze waarop mevrouw Slagter haar functie voor het ziekenhuis heeft vervuld. De samenwerking was altijd zeer prettig en constructief.’

De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat per 1 juni uit de volgende leden: Rik van Terwisga (voorzitter), Maarten Ruys (vice-voorzitter), Frans van Kesteren, Nelly Paanakker, Vivienne Frankot, Tineke Hirschler en Lenie Kootstra.