Goed geneesmiddelgebruik met CALM

HIGH RES Calm sensor 2014-10-01Intelligente verpakkingssensor geneesmiddelen bewaakt temperatuur en bevordert mogelijk therapietrouw
In de zorg kunnen jaarlijks aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd als medicijnen goed worden bewaard en gebruikt. Om hieraan bij te dragen, heeft MSD in samenwerking met artsen, apothekers en gezondheidstechnologen een intelligente sensor ontwikkeld die als onderdeel van de medicijnverpakking continu de bewaarcondities meet en registreert.

CALM® – ‘Control & Adherence Last Mile’ – is een geautomatiseerd proces dat ervoor zorgt dat temperatuurgevoelige medicijnen ook ná het afleveren in de apotheek goed worden bewaard en gebruikt door de patiënt. Tijdens de productie, opslag en vervoer, in het ziekenhuis en de apotheek gelden strikte richtlijnen en worden de bewaarcondities continu gecontroleerd. Echter zodra deze medicijnen de apotheek verlaten en met de patiënt mee naar huis gaan, is dit continue proces niet meer gewaarborgd. Het recent uitgestuurde persbericht over het onderzoek van het UMC Utrecht, de Sint Maartenskliniek en de Universiteit Utrecht, laat zien dat lang niet alle patiënten hun kostbare biologische medicijnen in de thuissituatie goed bewaren. De onderzoekers ontdekten dat slechts één op de veertien patiënten de richtlijnen voor het koelen exact volgt. Eigen onderzoek van MSD bevestigt dit beeld.

Bewaren op de juiste temperatuur
Verspilling door temperatuurschommelingen bij medicijnen zijn met CALM niet meer nodig. Met CALM worden de bewaarcondities continu bewaakt middels een intelligente sensor. Hiermee wordt voorkomen dat temperatuurgevoelige medicijnen niet op de juiste temperatuur bewaard worden. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de werkzaamheid van het middel. Door de ontwikkelde en bijgeleverde unieke CALM-Cooler wordt de temperatuur voortdurend tussen de 2-8 graden Celsius gehouden. Deze actieve koeloplossing vervangt de keukenkoelkast en kan zelfs voor 10 uur gekoeld mee op reis.

Bevorderen van therapietrouw
Naast monitoring van temperatuur zorgt CALM voor een automatisch bericht wanneer de verpakking niet op tijd geopend wordt. De behandelend arts en/of apotheker kunnen door middel van een online dashboard, met goedkeuring van de patiënt, real time gegevens raadplegen om te bekijken of de behandeldoelen gehaald worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen zij in contact treden met de patiënt om na te gaan waarom de gemaakte afspraken over het tijdig en juist gebruiken van de medicatie niet nagekomen wordt. Op deze manier neemt de kans op een effectieve therapie toe en wordt de therapietrouw bevorderd.

Patiëntvriendelijk
MSD wil onder meer met CALM een bijdrage leveren aan goed gebruik van geneesmiddelen en het beheersbaar houden van zorgkosten. Samen met partners in de zorg, zet het bedrijf zich in om zorg betaalbaar te houden en waar mogelijk patiëntvriendelijker te maken. ‘Wij zijn voor duurzaamheid en tegen verspilling. Uiteindelijk is het ook onze verantwoordelijkheid dat patiënten nu en in de toekomst over innovatieve medicatie kunnen blijven beschikken, medicijnen die het verschil kunnen maken tussen ziek op bed liggen of actief aan het leven deelnemen of soms zelfs tussen leven en dood’, licht algemeen directeur MSD Nederland Guus van der Vat toe.

MSD heeft CALM als eerste uitgerold bij één van haar biologische geneesmiddelen bij o.a. reumatische aandoeningen. Het CALM-principe kan echter voor meer temperatuurgevoelige medicatie worden ingezet.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen