Santeon ziekenhuizen bieden beter onderbouwde keuze voor behandeling prostaatkanker

man prostaat(1)Santeon helpt patie?nten bij de keuze van een behandeling. Daar hoort ook inzicht in de gevolgen voor de kwaliteit van leven na? de behandeling bij. Want niet alleen overleving telt, ook de neveneffecten zijn belangrijk bij de keuze voor een behandeling. De Santeon ziekenhuizen hebben daarom nu afspraken gemaakt over een Santeon behandeling bij prostaatkanker. Patie?nten kunnen hier meer over lezen op www.santeonvoorprostaatkanker.nl.

Twee factoren die belangrijk zijn bij de keuze voor een behandeling bij prostaatkanker zijn door de Santeon ziekenhuizen met cijfers inzichtelijk gemaakt: de overlevingskans en de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling. Door gezamenlijk gegevens te verzamelen en te analyseren, hebben de Santeon ziekenhuizen een schat aan data die zij inzetten om patie?nten te helpen bij de behandelkeuze. Patie?nten hebben nu meer informatie. Is die keuze gemaakt, dan heeft de patie?nt toegang tot een breed palet aan behandelmogelijkheden dankzij de samenwerking.

Operatie, bestralen, hormoontherapie, afwachten?
“Ongeveer 70% van patie?nten met prostaatkanker in Nederland krijgt een behandeling die gericht is op genezing. Mogelijke neveneffecten bij behandeling kunnen echter erg belastend voor een patie?nt zijn”, zegt Jean-Paul van Basten, uroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). “Denk aan incontinentie, erectieproblemen of hormonale klachten. Die willen we zo veel mogelijk beperken. We doen dat door heel nauwkeurig te kijken naar de beste optie voor de betreffende patie?nt met prostaatkanker, ondersteund door de Santeon rekenregel. We houden rekening met leeftijd van de patie?nt, maar ook met de agressiviteit van de tumor en eventuele andere aandoeningen van een patie?nt. De effecten van behandelen – of juist niet behandelen – op de kwaliteit van leven maken we vervolgens inzichtelijk aan de hand van ervaringen van patie?nten zelf. In de zogenoemde PROMs, ‘patient related outcome measures’, geven patie?nten zelf scores aan hun kwaliteit van leven, op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Zij doen dit op moment van diagnose (vo?o?r de behandeling) en na 3, 6 en 12 maanden, om de ontwikkeling te kunnen zien. Alle Santeon ziekenhuizen meten PROMs en hebben de uitkomsten gebundeld en gepubliceerd op www.zorgvooruitkomst.nl/uitkomstenboek2014.pdf . Zo heeft een patie?nt steun aan de ervaringen van andere patie?nten bij het kiezen van de beste behandeling voor hem.”

Een Santeon behandeling bij prostaatkanker
De Santeon ziekenhuizen bieden voor prostaatkanker een Santeon behandeling. Deze is gebaseerd op de best practices die de zes Santeon ziekenhuizen met elkaar gedeeld en tot norm gesteld hebben. Een Santeon behandeling is uniek in Nederland en legt de lat hoger dan de landelijke norm. Zo kunnen patie?nten bij verdenking op prostaatkanker binnen drie dagen terecht voor een snel diagnosetraject. Santeon ziekenhuizen werken aan continue verbetering van de zorg. Dat doen zij door transparant en open met elkaar samen te werken.

Meer dan 10% van de patie?nten met kanker wordt in een Santeon ziekenhuis behandeld. Daarmee zijn zij de grootste aanbieder van kankerbehandelingen in Nederland.