Hitte

rivm-wil-schmallenberg-testen-bij-mensen-1517In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek; voor anderen kan aanhoudende hitte juist een bedreiging zijn voor de gezondheid.

In dit onderwerp

Schaduwzijde van warm weer
Aanhoudend warm weer vormt een gezondheidsrisico voor bepaalde groepen mensen. Met name ouderen, mensen in zorghuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn risicogroepen. Deze mensen kunnen de hitte niet goed aan. Ze krijgen gezondheidsproblemen door de warmte en de kwaliteit van leven gaat achteruit. Tevens is uit onderzoek gebleken dat er in Nederland elk jaar extra sterfgevallen zijn tijdens perioden van aanhoudende hitte. Het CBS heeft berekend dat er in 2010, tijdens de laatste periode van aanhoudend warm weer, naar schatting 500 mensen meer zijn overleden dan normaal.

Wat kun je hier vinden?
Dit onderwerp geeft informatie voor professionals over de gezondheidseffecten van warm weer, over de groepen die het meeste risico lopen, over preventieve maatregelen die mensen kunnen nemen om het risico te beperken of voorkomen, en wat het RIVM op dit onderwerp voor professionals kan betekenen.

Bron: RIVM