Tarieven tandarts per 1 juli omlaag

0
290

Met ingang van vandaag, 1 juli dalen de tarieven die tandartsen en orthodontisten in rekening mogen brengen voor hun behandelingen. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa schrijft de maximumtarieven voor die tandartsen en orthodontisten in rekening mogen brengen voor hun behandelingen.

De NZa kort per 1 juli orthodontiebehandelingen met 1,48%, tandheelkundige behandelingen (behalve implantologische) met 5,15% en implantologische behandelingen met 19,14%. Implantologie houdt zich bezig met de kunstmatige “wortels” waarop kronen, bruggen en klikgebitten worden geplaatst.

BijdetandartsVoorzitter Aad van der Helm van de beroepsvereniging voor tandartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): “Een verlaging van de tarieven is niet zonder meer in het belang van de patiënt. De tariefdaling brengt ook risico’s met zich voor de ontwikkeling van de mondzorg. De nieuwe tarieven versimpelen het tandheelkundige aanbod: een oplossing voor een tandheelkundig probleem die beter maar ook duurder is, zal vaker genegeerd worden omdat deze niet wordt vergoed. En inspanningen en investeringen gemoeid met innovatie zijn steeds moeilijker op te brengen. Dat remt de verdere ontwikkeling van de mondzorg.”

“De KNMT wil met de NZa afspraken blijven maken over het borgen van goede en betaalbare zorg in de basisverzekering. Maar patiënten hebben daarnaast baat bij volledige vrijheid om te kiezen uit alle behandelmogelijkheden, ook de meest innovatieve. Die kunnen alleen worden aangeboden als de tarieven niet zo strak worden gereguleerd. Daarvoor zullen we ons hard blijven maken.”

Bron: KNMT