Voortaan vergoeding stageplek tandartsassistent

0
414

Tandartspraktijken die mbo-studenten Tandartsassistent opleiden kunnen daarvoor vanaf volgend schooljaar een tegemoetkoming krijgen uit het Stagefonds Zorg. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft dit toegezegd op verzoek van de KNMT, de beroepsvereniging voor tandartsen. Met de extra financiële ondersteuning wordt het aantrekkelijker om een opleidingsplaats aan tandartsassistenten te bieden. Dat is goed nieuws voor de groeiende groep studenten die zich hiertoe laat opleiden.Tandartsassistent

Het aantal mbo’ers dat voor de opleiding tot tandartsassistent kiest, stijgt al jaren fors. In het schooljaar 2008/2009 waren er aan de regionale opleidingscentra (ROC’s) 1420 studenten ingeschreven, in 2012-1013 al 2250. In een aantal regio’s in Nederland is de kans een stageplek bij een tandarts te vinden momenteel matig. Opname van de opleiding in het Stagefonds Zorg geeft naar verwachting een positieve impuls aan het aantal stageplaatsen.

Steeds meer studenten Tandartsassistent
De KNMT is blij met de stap van VWS, vertelt voorzitter Aad van der Helm: “De stijging van het aantal studenten dat de mbo-opleiding Tandartsassistent volgt, zorgt voor druk op de tandartspraktijken om stageplaatsen te bieden. De tegemoetkoming die het fonds biedt, helpt praktijken om stageplekken te bieden en om stagiaires de juiste begeleiding te kunnen geven. Uiteindelijk leidt dat tot gekwalificeerd personeel in de tandartspraktijk – en daarmee betrouwbare mondzorg van hoge kwaliteit voor de patiënt.” In Nederland werken naar schatting zo’n 17.000 tandartsassistenten.

Over het Stagefonds Zorg
Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding. Het doel is dat er door het Stagefonds meer stageplaatsen worden gerealiseerd en stagiaires een betere begeleiding krijgen. De verwachting is dat dit de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert. In het studiejaar 2013 – 2014 maakten zo’n 50.000 stages aanspraak op een uitkering uit het fonds.

Bron: KNMT