Roze lintje voor borstkankerzorg Borstcentrum JBZ

kwaliteitHet Borstcentrum van het Jeroen Bosch ziekenhuis ontving 21 juli 2015 wederom het ‘roze lintje’; het kwaliteitskeurmerk dat Borstkanker Vereniging Nederland jaarlijks toekent aan ziekenhuizen die voldoen aan de eisen voor patiëntgerichte borstkankerzorg.

Criteria
Borstkankervereniging Nederland heeft een pakket met basiseisen opgesteld die belangrijk zijn voor patiënten met borstkanker. De eisen worden gebaseerd op patiëntervaringen en op feitelijke ziekenhuisinformatie. De criteria worden jaarlijks aangescherpt. Dit jaar zijn 13 eisen benoemd.

Aandacht
Het team van het Borstcentrum JBZ werkt vanuit de overtuiging dat aandacht van essentieel belang is voor de patiënt en familie – gedurende het hele zorgproces. Daar zet het team zich dan ook helemaal voor in. Wanneer mensen met een afwijking de borst worden doorverwezen naar het ziekenhuis, willen ze snel duidelijkheid. Het Borstcentrum JBZ heeft de zorg zodanig georganiseerd dat de wachttijd heel kort is. Diagnose en behandelplan kunnen binnen 48 uur worden afgerond.

Begeleiding en informatie
Bijzonder is dat de patiënt in het gehele traject één vast aanspreekpunt heeft, een eigen ‘casemanager’. Als borstkanker wordt geconstateerd, komt er veel op patiënten af. De juiste informatie op het juiste moment is dan erg belangrijk. Patiënten van het Borstcentrum JBZ kunnen ook gebruik maken van de app ‘JBZ Zorg’. Deze app geeft alle belangrijke informatie over de behandeling bij borstkanker en stuurt berichten en herinneringen op het moment dat het voor de patiënt van belang is.

Beste zorg
Dat deze aanpak haar vruchten afwerpt, blijkt ook uit het feit dat zorgverzekeraar CZ de borstkankerzorg in het JBZ voor 2016 als ‘beste zorg’ waardeert; de hoogst mogelijke categorie. CZ evalueert jaarlijks de borstkankerzorg in ziekenhuizen en doet op basis daarvan aanbevelingen aan haar verzekerden

Patiëntervaringen
Het Borstcentrum wil graag weten hoe patiënten met een borstafwijking de zorg in het JBZ ervaren en heeft zich daarom aangesloten bij de landelijke Monitor Borstkankerzorg van de BVN. Het unieke van de Monitor Borstkankerzorg is dat het de ervaringen van patiënt weergeeft. Het Borstcentrum vraagt iedere patiënt haar/zijn ervaringen in te vullen in de monitor. Het Borstcentrum krijgt op deze manier doorlopend feedback op de geleverde zorg.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen