Wet op het bevolkingsonderzoek: Risicostratificatie op basis van familiair risico op darmkanker

wetboek-2De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om vergunning te verlenen voor een onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam naar risicostratificatie binnen het huidige bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Om de mogelijkheid van risicostratificatie op basis van een familiair risico op darmkanker te verkennen, zullen ongeveer 6.000 mensen worden benaderd die in de regio Amsterdam in 2015 en 2016 een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker krijgen.

Bron: Gezondheidsraad