Kwaliteit verpleeghuizen en welbevinden bewoners op ZorgkaartNederland.nl

verpleeghuiszorgVanaf vorige week bezoeken interviewteams verpleeghuizen actief om daar van bewoners te horen en op te tekenen hoe ze zich voelen in het huis. Hoe is de zorg, wordt er naar bewoners geluisterd, kan de parkiet mee? Er ontstaat zo voor bewoners én instelling een goed beeld van het huis. Maar ook is informatie beschikbaar over wat beter kan en waaraan nog behoefte is. De gegevens over de kwaliteit van verpleeghuizen in Nederland en het welbevinden van hun bewoners zijn te vinden op de website

Directeur Wilna Wind van Patiëntenfederatie NPCF: “Het is goed dat deze informatie nu beschikbaar komt. Mensen die naar een verpleeghuis gaan, zijn vaak onzeker. Weten niet wat ze kunnen verwachten. Ze verlaten toch hun eigen vertrouwde omgeving. Als we er dankzij deze waarderingen in slagen een goed beeld te geven van een verpleeghuis, is het voor toekomstige bewoners en hun naasten misschien gemakkelijker om een keuze te maken.”

75.000 waarderingen; Een goed beeld per instelling
Nog dit jaar wil ZorgkaartNederland twintigduizend waarderingen van verpleeghuizen ophalen bij bewoners. Uiteindelijk moeten er minstens 75.000 waarderingen in drie jaar tijd worden opgehaald. Het streven is dat eind 2017 alle relevante informatie van driekwart van alle huizen is te vinden op ZorgkaartNederland.

Het project wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het maakt deel uit van het programma van staatssecretaris Van Rijn om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te vergroten. ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’, zo heet het programma.

De zorg moet transparant zijn en de kwaliteit van verpleeghuizen moet breed beschikbaar komen. Zodat mensen die voor de keus staan: wel of niet naar een verpleeghuis en naar welk dan, een beter beeld hebben van wat hen te wachten staat. ZorgkaartNederland, de grootste waarderingssite in de zorg, is volgens de staatssecretaris bij uitstek geschikt om die informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen.

Persoonlijk contact met bewoners
Voor het ophalen van de reacties van de bewoners maakt ZorgkaartNederland gebruik van de capaciteit en expertise van ContactPulse en SAMR – SmartAgent MarketResponse. Willem Brethouwer, directeur SAMR: “We zijn erg blij met deze opdracht. Onze jarenlange ervaring met grootschalig veldwerk, onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening en het persoonlijke contact tussen interviewers en geïnterviewde bewoners, komt samen in dit zeer belangrijke domein. We zetten ons 100% in om waardevolle waarderingen op te halen die een bijdrage leveren aan de doelstelling van transparantie in de zorg”.

> Kijk hier voor meer informatie over het project

Bron: NPCF

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen