Synchroon en Bernhoven maken substitutie tastbaar en meetbaar

Bernhovenmf-200x200Behandeling van diabetespatiënten op de juiste plek in de keten
Substitutie is een belangrijk aspect binnen ketenzorg. In de regio Oss, Uden en Veghel neemt Zorggroep Synchroon, samen met de internisten uit het Bernhoven ziekenhuis, hierin het voortouw. Zij hebben hierbij gekeken naar de diabetespopulatie van ruim 14.000 patiënten in de regio. Jaarlijks worden deze patiënten via de screener van VitalHealth Software op eenvoudige wijze onderzocht met behulp van een specifiek ontwikkeld algoritme. Het resultaat is een score die aangeeft of de patiënt in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis behandeld moet worden. Deze screening wordt zowel in de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis toegepast.

Bij substitutie in de zorg ligt de uitdaging om de patiënt op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional te laten begeleiden. De verwachting is dat een deel van de diabetespatiënten die nu de specialist als hoofdbehandelaar hebben hun behandeling in de huisartsenpraktijk kunnen krijgen. Daartegenover staat dat een deel van de meer complexe diabetespatiënten tijdelijk of definitief overgaan van behandeling in de huisartsenpraktijk naar de specialist. De patiënt komt hierdoor bij meest passende zorgverlener terecht. De basis blijft goede onderlinge afstemming met de patiënt en de betrokken zorgprofessionals.

In de regio Oss, Uden en Veghel wordt sinds enkele jaren gebruik gemaakt van het Keten Informatie Systeem van VitalHealth Software. Doordat het overgrote deel van de diabetespopulatie hun behandelplan in het KIS heeft staan is ervoor gekozen om de screener in dit systeem op te nemen.

“Een ondersteunende ICT checklist in het KIS dossier van de patiënt maakt inzichtelijk welke behandelaar de patiënt het beste kan helpen. Deze transmurale zorg is nu eenvoudig toegankelijk via het KIS van VitalHealth Software.” aldus Dan Hoevenaars, voorzitter en kaderarts Diabetes van Zorggroep Synchroon.

De screener is specifiek ontwikkeld voor Zorggroep Synchroon op basis van VitalHealth technologie. Uitgangspunt daarbij is dat ook andere regio’s gebruik kunnen maken van deze methodiek. Zorgverzekeraar CZ moedigt dit concept van harte aan en ziet de screener als voorbeeld voor andere gebieden en andere zorgprogramma’s om substitutie concreter vorm te geven en meetbaar te maken.