Prof. Dick Heederik en dr. Inge van Geijlswijk in Expert Advisory Group van European Medicines Agency

0
285

Prof. Dick Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse bij het IRAS, en dr. Inge van Geijlswijk (ziekenhuisapotheker en hoofd van de apotheek) zijn beiden uitgenodigd om zitting te nemen in verschillende Expert Advisory Groups  van het “European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)” project van de European Medicine Agency te London, Verenigd Koninkrijk.

European-Medicines-Agency-200x200Zij zullen zich bezig houden met adviseren over het verzamelen van informatie over  antibioticagebruik op Europees niveau. ESVAC van de EMA publiceert momenteel alleen verkoopcijfers van antibiotica op Europees niveau. De adviesgroepen verkennen de mogelijkheden om het gebruik van antibiotica op diersectorniveau te gaan monitoren op een gestandaardiseerde wijze. Beiden zijn lid van het expertpanel van de Nederlandse Diergeneesmiddelen Autoriteit en hebben in die hoedanigheid de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met monitoring van antibioticagebruik in diersectoren.