KNMG: verbied roken in auto in bijzijn van kinderen

meerokenLandelijke artsenfederatie KNMG is voorstander van een rookverbod in de auto in het bijzijn van kinderen. Het is een zinvolle maatregel om kinderen tegen de schadelijke effecten van tabak te beschermen. Roken is immers de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland.

De afgelopen jaren heeft de overheid al enkele belangrijke maatregelen getroffen ter ontmoediging van tabaksgebruik. Zo geldt in Nederland een reclameverbod voor sigaretten en een rookverbod in de horeca en andere publieke ruimtes. Het aantal rokers daalt hierdoor geleidelijk. Recent onderzoek naar de invloed van anti-rookwetgeving in Engeland laat zien dat een rookverbod in publieke ruimtes leidt tot een sterke daling van perinatale sterfte.

Wetswijziging in Engeland
Per 1 oktober aanstaande vindt  in Engeland een wetswijziging plaats  die roken in de auto in het bijzijn van kinderen verbiedt. Deze is mede tot stand gekomen door intensieve lobby van de British Medical Association. De KNMG steunt de long- en kinderartsen die in Nederland voor dit verbod pleiten. De Nederlandse overheid zou hiermee een nieuwe belangrijke stap zetten in het beschermen van niet-rokers tegen blootstelling aan tabaksrook en het terugdringen van rookverslaving. Met dit verbod zou Nederland aansluiten bij groeiend aantal landen waar dit reeds verboden is, waaronder Australia, Frankrijk, Canada, Zuid-Afrika en verschillende staten van de VS.

Geen veilige minimumdosis
Roken in een auto zorgt voor zeer hoge concentraties sigarettenrook. De ramen openzetten of andere vormen van ventilatie zijn niet toereikend om deze concentraties tot nul te reduceren. Er is voor tabaksrook  geen veilige minimumdosis. Bij lage concentraties treden al schadelijke effecten op.

Kinderen zijn gevoeliger
Omdat kinderen in ontwikkeling zijn, zijn zij kwetsbaarder voor tabaksrook dan volwassenen. Als kinderen opgroeien in een omgeving waar regelmatig wordt gerookt, hebben zij meer kans op astma, bronchitis, oorontsteking, hoesten, benauwdheid en hersenvliesontsteking. Bovendien is de kans groter dat zij later ook zelf gaan roken. Ouders die roken in de auto in het bijzijn van hun kinderen benadelen de gezondheid van hun kinderen. Hierbij kunnen kinderen zichzelf niet verwijderen van deze rook.

Artsen worden geconfronteerd met de gevolgen
Artsen worden dagelijks geconfronteerd met de ernstige en dramatische gevolgen van roken. Ruim de helft van de rokers sterft uiteindelijk aan de gevolgen daarvan. Roken vergroot de kans op kanker, hart- en vaatziekten, longziekten,  diabetes. Daarnaast vergroot het complicaties bij operaties en brengt het ernstige risico’s met zich mee voor moeder en kind tijdens de zwangerschap. Bij mensen die passief meeroken, neemt het risico op longkanker tot 20 tot 30% toe ten opzichte van mensen die niet aan tabaksrook worden blootgesteld. Iedere dag beginnen  100 tot 200 kinderen met roken.

Pleidooi voor preventie
De KNMG zet zich in voor verantwoorde medische zorg. Het  bevorderen van de volksgezondheid  en het voorkomen van gezondheidsschade horen hierbij. Het terugdringen van tabaksgebruik is een  effectieve manier om de volksgezondheid te verbeteren. De KNMG schaart zich dan ook achter het  standpunt van de British Medical Association en het pleidooi van Nederlandse long- en kinderartsen voor een verbod op roken in de auto in het bijzijn van kinderen. De KNMG is partner van het Partnership Stoppen met Roken.

Bron: KNMG

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen