Nieuwe impuls voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg

overeenkomstAlphega apotheek Zorgmakelaar en VGZ primeur met eerste overeenkomst tussen apothekers en zorgverzekeraar

Verzekerden van VGZ kunnen ook in 2016 en 2017 blijven rekenen op uitstekende en toegankelijke farmaceutische zorg dankzij de overeenstemming die de Alphega apotheek Zorgmakelaar en VGZ op 28 augustus hebben bereikt.

De Alphega apotheek Zorgmakelaar heeft als eerste partij in de markt, die bemiddelt tussen apotheken en zorgverzekeraars, afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar. Verzekerden van VGZ weten nu al dat ze ook de komende jaren kunnen blijven rekenen op farmaceutische zorg bij de Boots apotheken en Alcura apotheek én bij de zelfstandige Alphega apotheken, wanneer die ervoor kiezen ook tot deze afspraken toe te treden. De verwachting is dat de komende weken overeenkomsten met de overige grote zorgverzekeraars volgen.

Gezamenlijke visie
Deze meerjarige overeenkomst geeft een nieuwe impuls aan de kwaliteit van de farmaceutische zorg, met oog voor de betaalbaarheid van die zorg. In de overeenkomst zijn onder meer concrete afspraken vastgelegd, waarmee apothekers de kwaliteit van de farmaceutische zorg voor hun patiënten kunnen verbeteren. Deze afspraken zijn onder andere gericht op speciale begeleiding bij het gebruik van geneesmiddelen, waardoor de veiligheid nog beter geborgd wordt.

Dit past in de gezamenlijke visie van de Alphega apotheek Zorgmakelaar en VGZ, waarbij kwaliteit van zorg, kostenbeheersing en klantbeleving centraal staan. Hierbij worden zowel de kennis en kunde van de apotheker, de zorgverlener in de eerste lijn, als de zorgverzekeraar optimaal benut en draait de zorg om de belangen van de klant.

Alphega apotheek Zorgmakelaar
De Alphega apotheek Zorgmakelaar vertegenwoordigt onder andere Alphega apotheken, Boots apotheken en Alcura apotheek. Onderhandelen met zorgverzekeraars en het beoordelen van contracten is tijdrovend en vraagt bovendien gespecialiseerde kennis en ervaring. Daarom maken steeds meer zelfstandige apothekers gebruik van de Alphega apotheek Zorgmakelaar. Deze zorgmakelaar onderhandelt namens de aangesloten apothekers met de zorgverzekeraars. De aangesloten apotheken kunnen vervolgens zelf bepalen of zij willen toetreden tot de gemaakte afspraken. Daarmee profiteren apothekers, zorgverzekeraars en patiënten van de kracht en de kennis van het collectief. Lees meer op www.alphega-apotheek.nl/zorgmakelaar.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen