150 sterfgevallen door Nederlands donororgaanbeleid

0
910

ELK JAAR STERVEN ER ZO’N 150 MENSEN………terwijl ze wachten op een donororgaan… omdat Nederland niet kiest
2MH, begonnen als burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, zet zich nu 7 jaar in voor mensen die wachten op een donororgaan. Met een infografic (pamflet) wil zij Nederland, pers en politiek laten zien hoe groot het probleem nog steeds is, hoe dit komt en hoe het echt beter kan.

Ook alle deskundigen hebben vastgesteld dat het een groot probleem blijft, dat Nederlanders niet zelf kiezen en dat er te weinig mensen met een keuze in het Donorregister staan. Dit werd ook nog eens verwoord door de CGOD (adviesorgaan van de minister voor orgaandonatie). Door niet registreren belanden nabestaanden in een onwenselijke situatie,  worden zij extra belast en worden zorgprofessionals in een lastige positie gebracht. De wachtlijsten voor organen zijn niet minder geworden en andere maatregelen van het Masterplan Orgaandonatie, dat tot doel had het aantal beschikbare organen te verhogen, kunnen het probleem van de non-registraties  niet compenseren.

2MH hoopt dat de politiek daadwerkelijk stappen zet om alle Nederlanders goed geïnformeerd zelf een keuze te laten maken. Hiervoor is een minder vrijblijvende vorm van donorregistratie noodzakelijk. Het blijven doorgaan op de huidige weg, het blijven oproepen tot registratie om al dan niet donor te worden, is aantoonbaar niet effectief gebleken en zal dit ook niet worden. Niet voor de patiënten op de wachtlijsten, niet voor nabestaanden die bij niet-registratie een besluit moeten nemen en tevens niet uit kostenoverwegingen. De huidige tientallen miljoeneninvesteringen leveren geen extra registraties of donoren op. Een minder vrijblijvend systeem, het Actief Donorregistratiesysteem, waarbij de aangeschrevene uiteindelijk altijd in het Donorregister terecht komt, maakt het verschil voor het individu, de nabestaanden én de samenleving.

CO__NPbW8AA_qvn.jpg_large

Zadel nabestaanden niet op met orgaandonatie.