Zorginstituut Nederland inventariseert ervaringen met knelpunten diabeteszorg

0
729

Zorginstituut Nederland (ZiN) vraagt zorgprofessionals en patiënten via Pakketscan.nl hun ervaringen met verschillende knelpunten in de zorg voor diabetespatiënten te delen. Via de website kunnen (verzorgers van) diabetespatiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars meepraten over verschillende zogenoemde zorgkwesties.De uitkomsten van deze dialoog vat ZiN samen in een document waarmee het overheid, professionals en patiënten hoopt te inspireren actie te ondernemen tegen knelpunten in de diabeteszorg.

Er is een geactualiseerde versie van de NDF Zorgstandaard diabetes beschikbaar op de website zorgstandaarddiabetes.nl. Het document ‘Farmaceutische zorg’, opgesteld in samenwerking met de KNMP, maakt integraal onderdeel uit van deze versie.

De website Zorgstandaarddiabetes.nl biedt behalve de volledige standaard ook downloads met alle informatie per doelgroep, zoals type 1 kinderen of type 2 volwassenen. De opname van het document ‘Farmaceutische zorg als integraal onderdeel van de diabeteszorg’ in deze versie versterkt de rol van apothekers in de diabeteszorg.

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) herziet de Zorgstandaard diabetes periodiek vanwege voortschrijdend inzicht. Naast het document ‘Farmaceutische zorg’ vormden de volgende richtlijnen belangrijke input: de NHG-Standaard ‘Diabetes mellitus type 2’, de NIV-richtlijn ‘Diabetes Mellitus’, de NDF-richtlijn ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’ en de ‘NDF Voedingsrichtlijn Diabetes, 2015’.

Bekijk de nieuwe Zorgstandaard diabetes