Meer comfort voor patiënt tijdens behandeling

0
1129

Patiënten kunnen vanaf nu bij Meander Medisch Centrum een behandeling, ingreep of onderzoek krijgen onder sedatie of analgesie. Sedatie verlaagt, door het toedienen van medicatie via een infuus, het bewustzijn van een patiënt. Analgesie verlaagt de pijn. Een patiënt kan hierdoor met minder ongemak, stress, angst en/of pijn een behandeling, ingreep of onderzoek doorstaan.
Binnen Meander zijn twee anesthesiemedewerkers opgeleid tot Sedatie Praktijk Specialist. Zij zijn gespecialiseerd in het screenen, behandelen, monitoren en de nazorg van patiënten bij sedatie. Eén van hen is Jan van Straelen. “Door de sedatie kunnen wij patiënten op een veilige manier in slaap brengen zodat de behandeling, ingreep of het onderzoek geen pijnlijke of vervelende ervaring is. We richten ons tijdens de hele behandeling 100% op de patiënt. De monitor geeft ons continu informatie over de hartslag en ademhaling. Daarnaast kijken we natuurlijk naar de patiënt zelf om te zien hoe het gaat. Zo kunnen we de medicatie tijdig bijstellen indien nodig.” Zijn collega Jan van de Brug: “Analgesie zorgt voor pijnstilling en sedatie brengt de patiënt in slaap. Door met precisie de juiste dosis medicatie toe te voegen, kunnen we veel voor een patiënt betekenen: we vergroten het comfort van de patiënt, bieden veiligheid en de behandeling wordt met minder risico’s op complicaties uitgevoerd. Natuurlijk geven we de patiënt zelf de keus voor behandeling onder sedatie of analgesie.”

Sedatiespecialisten
Sedatiespecialisten
Sedatie, het verlagen van het bewustzijn, is niet hetzelfde als algehele narcose. Bij sedatie blijven belangrijke reflexen zoals ademhaling, hoesten en slikken intact. De patiënt slaapt minder diep in dan bij narcose en is op elk gewenst moment snel wakker te maken. Sedatie vindt plaats op behandelkamers binnen poliklinieken en op afdeling radiologie. Bij Meander wordt deze mogelijkheid op dit moment aangeboden tijdens scopieonderzoek op afdeling maag/darm/lever ziekten of een longonderzoek. Het is ook mogelijk om angstige patiënten tijdens een CT-scan of MRI te laten slapen. De behandelend arts van de patiënt bespreekt tijdens het polibezoek de mogelijkheden voor sedatie en analgesie.

De volgende twee Sedatie Praktijk Specialisten worden momenteel opgeleid. Zo kunnen steeds meer patiënten sedatie en analgesie toegediend krijgen. Volgend voorjaar kunnen ook patiënten van andere specialisten bepaalde onderzoeken en behandelingen onder sedatie en analgesie ondergaan op de behandelkamer. Het gaat hierbij om ingrepen die nu onder algehele narcose plaatvinden op de operatiekamer.

Bron: Meander Medisch Centrum