‘Europese Commissie neemt aanpak invasieve exoten niet serieus’

0
1006

De Europese Commissie wil slechts 37 invasieve exotische dier- en plantensoorten aanwijzen als soorten die in de hele Unie aangepakt moeten worden. Veel te weinig, aldus diverse organisaties in Nederland en daarbuiten, want er zijn naast de aangewezen soorten nog vele tientallen die grote schade voor natuur, waterbeheer en gezondheid veroorzaken.

Begin dit jaar is een Europese verordening in werking getreden, op basis waarvan alle lidstaten stevige maatregelen moeten gaan nemen tegen de invoer, het bezitten en de verspreiding van schadelijke uitheemse planten- en diersoorten. Het wachten was nog op de lijst met soorten waarvoor deze aanpak zou gelden. De verwachtingen waren hooggespannen, want een eerder voorstel om het aantal soorten tot maximaal 50 te beperken kreeg van alle kanten veel kritiek en werd uiteindelijk door de Europese Commissie geschrapt. Tot veler verontwaardiging heeft de Commissie nu een lijst opgesteld die slechts 37 soorten telt.

‘Dit is een aanfluiting,’ aldus Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten. ‘Het ziet ernaar uit dat de Commissie de oren heeft laten hangen naar de bedrijven en organisaties die belang hebben bij het voortduren van de huidige situatie, in plaats van de bescherming van natuur, waterbeheer en gezondheid serieus te nemen.’

Reinhold: ‘ Een Nederlands expertpanel heeft deze zomer ten behoeve van het opstellen van de Europese lijst aangegeven dat 90 soorten daarvoor in ieder geval in aanmerking komen, en dat er nog 65 soorten onderzocht zouden moeten worden. Tientallen schadelijke soorten ontbreken in de lijst van de Commissie, waaronder Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw,
Reuzenbalsemien, Alsemambrosia (ofwel de Hooikoortsplant), Amerikaanse vogelkers, Hemelboom, Dwergmispel, Rimpelroos, Watercrassula, Ongelijkbladig vederkruid, Gestreept stinkdier, Amerikaanse nerts, Muskusrat, Japanse eekhoorn, Amerikaanse rode eekhoorn, Nijlgans, Indische gans, Grote Canadese gans, Halsbandparkiet, Monniksparkiet, Grote Alexanderparkiet, , Zonnebaars, Chinese modderkruiper, Dikkopelrits, Zwarte dwergmeerval , Calicotrivierkreeft, Roestige kreeft, Amerikaanse en Russische rattenslangen, Kousebandslangen, Klauwkikker, Argentijnse mier, Amfibieschimmel en Salamanderschimmel.’

Ook organisaties buiten Nederland zijn verontwaardigd. In The Guardian zegt Ariel Brunner van de internationale vogelbeschermingsorganisatie Birdlife International dat het minimalistische voorstel de indruk wekt dat wetenschappelijke inzichten opzij zijn gezet voor kortzichtige economische belangen. Hierdoor bestaat het risico dat Europa zich openstelt voor nieuwe invasies van exotische planten en dieren die de inheemse biodiversiteit wegvagen en enorme kosten met zich meebrengen, aldus Brunner.

‘De lengte van de soortenlijst is een indicatie voor de politieke wil om een toenemende druk op onze biodiversiteit daadwerkelijk aan te pakken, ’ aldus Carles Carboneras van de Engelse vogelbeschermingsorganisatie RSPB in The Guardian.

Bron: platform Stop invasieve exoten