Verloskundigen verwijzen elektronisch in Groningen en Drenthe

0
1032

Verloskundigen kunnen nu elektronisch verwijzen naar de ziekenhuizen in de provincie Groningen en de kop van Drenthe
Vanaf 1 oktober 2015 kunnen verloskundigen in Groningen en de kop van Drenthe hun patiënten elektronisch verwijzen naar alle ziekenhuizen in de provincie Groningen en naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Het gaat om het Martini Ziekenhuis Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Ommelander Ziekenhuis Groep (locaties Delfzijl en Winschoten), Treant Zorggroep (locatie Refaja) en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De digitale verwijzing verloopt via de ZorgDomein Verwijsapplicatie. ZorgDomein wordt door bijna alle huisartsen in de regio gebruikt om patiënten elektronisch naar het ziekenhuis, maar ook naar andere vervolgzorg zoals bijvoorbeeld instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg te verwijzen.

De ZorgDomein Verwijsapplicatie biedt verloskundigen en hun patiënten naast een helder overzicht van de beschikbare zorg, ook inzicht in de toegangstijden én de actuele verwijsprotocollen tussen gynaecologen en verloskundigen. De ziekenhuizen ontvangen via ZorgDomein goed leesbare en kwalitatief goede verwijzingen. Nu worden brieven geschreven, die per fax of via mail worden verstuurd naar het ziekenhuis. Ook elders in Nederland verwijzen verloskundigen al via ZorgDomein, in Friesland bijvoorbeeld verwijzen verloskundigen elektronisch naar het Medisch Centrum Leeuwarden.

Voordelen patiënt, verloskundige en ziekenhuis
Indien de zwangerschap van de vrouw om medische redenen overgedragen wordt aan de gynaecoloog of als de verloskundige een (eenmalig) consult in het ziekenhuis nodig vindt, kiest de  verloskundige samen met de patiënt in ZorgDomein voor het best passende zorgaanbod. Hierdoor komt de patiënt direct op het juiste spreekuur binnen het gekozen ziekenhuis terecht. Vervolgens zendt de verloskundige via de ZorgDomein Verwijsapplicatie relevante gegevens zoals de verwijsbrief digitaal naar het ziekenhuis. Hierdoor beschikt het ziekenhuis bij het maken van de afspraak over alle benodigde informatie om de patiënt op het juiste spreekuur in te plannen. Indien nodig kunnen ook al meerdere afspraken achter elkaar worden gepland. De gynaecoloog beschikt voorafgaand aan het consult over alle informatie die nodig is voor een kwalitatief goed consult.

Bron: Zorgdomein