Schorsing van bezit kinderporno kinder-intensivist moet prioriteit krijgen van IGZ

Sinds enkele jaren vraagt de redactie van MedicalFacts aandacht om kwetsbare patiënten te beschermen tegen seksueel misbruik. Minister Schippers (VWS) is na de zaak van de kinderpornopsychiater bezig met een aanpassing van het medisch tuchtrecht die het mogelijk maakt om zorgverleners die over de schreef gaan, eerder aan te pakken. Dat heeft een woordvoerder van de minister eind september laten weten. Nu is het zo dat een zorgverlener pas ná een veroordeling voor een zedendelict door IGZ of een tuchtrechter wordt betrokken.  Kwetsbare patienten, zoals kinderen en/of patienten die verminderde mogelijkheden hebben om zich te verweren, zouden beter beschermd moeten worden en dat kan alleen als het het medisch tuchtrecht aangepast wordt. Een tuchtrechtprocedure kan vele jaren in beslag nemen en in de tussentijd kan de Inspectie niet altijd een schorsing opleggen. Ook over deze kinderintensivist is er bij de redactie van MedicalFacts grote bezorgdheid. De arts is weliswaar geschorst door het Radboudumc maar kan eenvoudig elders als zorgverlener met kinderen aan de slag . Zorgverleners die ernstige fouten maken blijven zo een risico voor kwetsbare patiënten.’ Minister Schippers gaf eind september aan dat zij in het voorjaar van 2016 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal sturen om het tuchtrecht aan te passen. Maar dat zou in dit geval te laat zijn.

Volgens de redactie van MedicalFacts is er in het geval van de kinderporno-intensivist sprake van ernstig disfunctioneren en zou hij zeer waarschijnlijk zijn beroep niet meer uit mogen oefenen in afwachting van de uitkomst van een strafzaak en een tuchtprocedure. De Inspectie kan in dergelijk ernstige zaken als die van de kinderintensivist van het Radboudumc, in afwachting van de tuchtzaak, de bestuursrechter vragen zich hierover uit te spreken.

Deze kinderintensivist werkt met kinderen op een Kinder-IC. Vaak kwetsbare kinderen die verminderd bewust zijn en in verband met de behandeling vaak schaars gekleed in bed liggen. Meestal zijn deze kinderen geïntubeerd waardoor zij zich ook verbaal niet kunnen uitdrukken als ze wel bij bewustzijn zijn. Ook is het aantal kinderen dat overlijdt op een kinder-IC veel hoger dan bij gezonde kinderen. Allemaal factoren waarom er geen of nog geen meldingen zijn gekomen van patienten, maar dat wil, volgens journaliste Janine Budding, niet zeggen dat er “geen relatie zou zijn” tussen het vermeende delict en het functioneren van de kinderintensivist.

Inmiddels is de Inspectie door het Radboudumc geattendeerd en zou de IGZ in actie moeten/kunnen komen. In deze fase is nog niet bekend of er een tuchtzaak komt waarin bepaald zal worden of de kinderintensivist, die ook in het artsenregister staat ingeschreven, mag doorwerken. Een tuchtzaak laat lang op zich wachten en ondertussen kan een zorgverlener nog steeds zijn beroep uitoefenen. Een directe voorlopige schorsing zou echter wenselijk zijn.

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen