Eerste symptomen psychische problemen al voor 25e levensjaar aanwezig

Onderzoek bevestigt noodzaak voorlichting en vroege ingreep psychische problemen
82 procent van de Nederlanders denkt dat een psychose meestal voorkomt bij mensen ouder dan 25 jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Fonds Psychische Gezondheid. Echter, deze en andere psychische problemen ontstaan in 75 procent van de gevallen bij jongeren ónder de 25 jaar. Het onderzoek richtte zich op kennis van en vooroordelen over psychose en werd uitgevoerd in het kader van de campagne Eerder is Beter.

Half september startte Fonds Psychische Gezondheid de campagne Eerder is Beter, waarmee de organisatie wil voorkomen dat jongeren ernstige psychische problemen ontwikkelen en hierdoor langdurig uitvallen op school of werk. Het Fonds wil jongeren in een eerder stadium bereiken, zodat psychisch leed kan worden voorkómen.

Stemmen horen begint al op jonge leeftijd
Lidewy Hendriks, psychologe bij Fonds Psychische Gezondheid: “27 procent van de Nederlanders heeft wel eens ervaringen gehad die ook voorkomen bij een psychose, zoals dingen zien die er voor anderen niet zijn of het horen van stemmen. Deze ervaringen ontstaan vaak op jonge leeftijd. Het onderzoek van Motivaction bevestigt dit. Van de mensen die dingen zagen die er voor anderen niet zijn zegt 74 procent dat deze klachten al vóór hun 25e levensjaar begonnen. Dit geldt ook voor 83 procent van de mensen die het gevoel hebben achtervolgd te worden.”

Campagne Eerder is Beter
Fonds Psychische Gezondheid wil dat er door middel van de campagne Eerder is Beter een online platform komt waar jongeren betrouwbare informatie vinden over psychische problemen en een pluis-niet-pluis check kunnen doen. Zo kunnen zij onder meer checken of hun ervaringen wijzen op de eerste signalen van een psychische aandoening, of juist niet.

Lidewy Hendriks: “Uit ons onderzoek komt naar voren dat er meer kennis nodig is over psychische aandoeningen. De helft (55%) van de ondervraagden weet bijvoorbeeld niet waaraan een psychose kan worden herkend. Tweederde (67%) zegt niet te weten wat te moeten doen als iemand in hun omgeving een psychose heeft. En 38 procent zou mensen met een psychose liever ontwijken. Hierdoor worden deze én andere psychische aandoeningen minder snel herkend en worden mensen niet zo snel geholpen als wij zouden willen. Hiervoor zijn we onze campagne Eerder is Beter gestart!”

Landelijke Dag Psychische Gezondheid
Op 10 oktober 2015 organiseert Fonds Psychische Gezondheid een bijeenkomst in het kader van de 18e Landelijke Dag Psychische Gezondheid. De campagne Eerder is Beter krijgt tijdens de bijeenkomst extra aandacht en loopt nog door tot eind 2015.

Meer informatie over de campagne is te vinden op www.eerderisbeter.nl.

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘Kennis en ervaring psychoses’ is online uitgevoerd in de periode van 8 tot en met 11 juni 2015 via het StemPunt-panel van Motivaction. De vragenlijst is ingevuld door 1.026 Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar. De resultaten zijn representatief voor de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality-profiel. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Motivaction. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Bron: fondspsychischegezondheid.nl