Ontbrekende schakel in jeugdhulp steeds vaker ontdekt

Dit is een origineel bericht van RBCZ
RBCZ Kinder- en Jeugdtherapeuten: door steeds meer gemeenten met succes ingezet voor maatwerk in de keten van psychische hulp aan kinderen
In gemeenten ontstaat ruimte voor vernieuwing en het daadwerkelijk vormgeven van de uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet. Zij ontdekken de vrijgevestigde, goed opgeleide kinder- en jeugdtherapeuten van RBCZ: het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De therapeuten in dit register voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De bedoeling van het nieuwe beleid is dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. De ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet de nieuwe jeugdhulp goed en op maat functioneren, zodat bijvoorbeeld minder kinderen in de dure gespecialiseerde jeugd-ggz terecht komen.

De eerste ervaringen laten zien dat dit nog moeizaam is. Dit heeft te maken met de complexiteit en tijdsdruk van de transitie waardoor gemeenten zich genoodzaakt zagen contracten af te sluiten met bestaande reguliere zorgaanbieders.

Het goede nieuws is dat er in enkele gemeenten nu ruimte komt voor vernieuwing. Zij zetten de goed opgeleide RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten in, die met hun werkwijze naadloos aansluiten bij de uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet. Zo werken de RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten vanuit de eigen kracht van kinderen en hun ouders, kortdurend, zonder overbodige diagnoses en labels, dichtbij in de wijken, en helpen ze duurdere jeugdhulp voorkomen. Door kleinschaligheid ontbreekt bureaucratie en regeldruk waardoor ze flexibel en vernieuwend kunnen werken.

Een voorbeeld van kortdurende jeugdhulp door een integratief kindertherapeut in de kop van Noord-Holland.
Een meisje van negen komt al vier jaar bij de kinderarts vanwege slaapproblemen, obstipatie, buikpijn en kwetsbaarheid. Na vijf sessies bij de kindertherapeut merken de ouders dat hun dochter ‘s avonds makkelijk in slaap valt, geen melatonine meer nodig heeft en ze ‘s nachts, zonder haar ouders wakker te maken, naar het toilet durft te gaan. De medicatie tegen obstipatie wordt afgebouwd, hun dochter is vrolijk en kan beter met tegenslag omgaan. Dit alles is binnen drie maanden bereikt. Daarna volgde nog een nazorgtraject van drie afspraken om haar nieuwe verworvenheden te verankeren.
In de week van de opvoeding geven de RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten de vijf aan alle gemeenten in Nederland:

1. Samen: met het gezin en andere betrokkenen
2. Preventief: erger en duurder voorkomen
3. Eigen kracht: zelfhelend vermogen
4. Effectief: Kortdurend en geen onnodige diagnoses en labels
5. Laagdrempelig: in de wijk, geen wachtlijst, geen verwijzing

Bron: ANP Perssupport