KNMG na kwestie kinderporno-intensivist nog altijd tegen aanpassing Tuchtrecht?

Het medisch tuchtrecht functioneert niet goed als het gaat om acute gevallen van zorgverleners die met zedendelicten ernstig over de schreef gaan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft te weinig middelen om zulke zorgverleners te schorsen. De juridische mogelijkheden om dit te regelen zijn op dit moment beperkt.

Naverschillende incidenten wil minister Schippers dit veranderen. Maar in juni riep de landelijke artsenorganisatie KNMG minister Schippers op om van het medisch tuchtrecht geen strafrecht te maken. De KNMG maakte haar zorgen kenbaar omtrent een levenslang beroepsverbod.

Als een zorgverlener een ernstig risico vormt voor patiënten vanwege ernstige zedendelicten, zou je willen dat zo iemand niet meer mag werken. Eigenlijk al vóór er een uitspraak van de tuchtrechter ligt. Ik ben benieuwd of de KNMG, na de vrijlating vorige week van de van bezit kinderporno verdachte kinderintensivist van het Radboudumc, nog steeds vinddat het tuchtrecht geen hervorming behoeft?

Door het strafrecht en tuchtrecht uit elkaar te trekken belast je niet alleen de dader maar ook slachtoffer met twee rechtszaken en zo een traject van jaren waarin feiten keer op keer opgerakeld worden. Daarnaast zorg je er ook voor dat een zorgverlener nog vele jaren wordt geconfronteerd blijft met zijn of haar vergrijp maar desondanks gewoon aan het werk kan blijven als zorgverlener. In de praktijk blijkt dit grote impact op te hebben op zorgverlener, slachtoffer en toekomstige onwetende patiënten, zo blijkt inmiddels uit zaken zoals die van de kinderpornopsychiater, de zaak van Karl Noten en de Osse Huisarts die pas na tientallen jaren geschrapt werd uit het BIG-register.

Tweede Kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA) en Lea Bouwmeester (PvdA) willen het mogelijk maken om een levenslang beroepsverbod door de strafrechter mogelijk te maken voor zorgverleners die een ernstig delict hebben begaan. Het maakt daarbij niet uit of dit tijdens het werk of in privétijd is gebeurd. De Strafrechter heeft altijd de mogelijkheid om een tuchtrechter of andere leden van een medisch tuchtcollege als externe deskundige bij de besluitvorming van de rechtbank te betrekken.

Volgens de KNMG hoort het oordeel of iemand nog geschikt is om in de zorg te werken  thuis bij het College voor Medisch Toezicht en niet bij de tuchtrechter, laat staan bij de strafrechter. Dat geldt ook als aan de geschiktheid van een beroepsbeoefenaar wordt getwijfeld na een strafbaar feit. Maar hiermee blijft een zorgverleners lange tijd gewoon bevoegd om als zorgverlener aan het werk te blijven. Zelfs na een veroordeling. Hierdoor kunnen veroordeelden artsen vaak nog jaren lang aan het werk blijven. Daarnaast is de minister van VWS voornemens het College van Medisch Toezicht te laten vervallen. Zo blijkt publicaties van de Rijksoverheid.

Met de nieuwe tuchtwet wil minister Schippers het mogelijk maken dat het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een beroepsverbod kan opleggen aan een zorgverlener. Nu kan bijvoorbeeld een veroordeelde zorgverlener zonder probleem zijn werk als arts blijven verrichten. Door tuchtrechters de mogelijkheid te geven zorgverleners een beroepsverbod op te leggen om met patiënten te werken of met een bepaalde categorie mensen – een zogenaamde ‘last tot onmiddellijke beëindiging van de beroepsuitoefening’ (LOBB) – geeft ze inhoud aan de de publieke wens om voor zedendelicten veroordeelde of verdachte zorgverleners sneller een beroepsverbod op te leggen.

Schippers heeft eind vorige week een consultatieronde geopend, waarbij deskundigen opmerkingen kunnen maken bij dit ‘ambtelijk concept wetsvoorstel modernisering tuchtrecht Wet BIG’. En ook de KNMG, die fel tegenstander is van de plannen van Schippers, is afgelopen week gehoord.

Medisch journalist, Janine Budding vraagt zich af of de KNMG na de kwestie met de kinderintensivist uit het Radboudumc het moreel verantwoord vindt om de wijziging van het tuchtrecht tegen te willen houden in voor zorgverleners die voor ernstige zedendelichten verdacht en of veroordeeld zijn. De KNMG pleit voor een focus op het voorkomen van fouten en kwaliteitsverbetering in plaats van repressie, maar volgens Janine Budding is dat bij seksverslavingen zoals kinderporno en pedofilie niet realistisch. Dan moet je niet alleen de patiënt beschermen maar ook de zorgverlener tegen zichzelf. Ook dader hebben hulp nodig bij het voorkomen van situaties waarin zij de verleiding in hun werk niet meer zouden kunnen weerstaan, al dan niet gedwongen. Om tot een veroordeling te komen, moet bewezen worden dat er schade of aanzienlijke kans op schade aan de gezondheid van iemand is toegebracht. “Het strafrecht, dat in dit soort zaken als ultimum remedium moet worden gezien, schiet daardoor tekort in de gevallen waar het tuchtrecht geen passende oplossing kan bieden”, licht de minister van VWS toe. Maar ook ontbreekt er belangrijke expertise bij een strafrechter over het “reilen en zeilen” in de zorg.

Maar de aanpassing van de modernisering tuchtrecht Wet BIG is niet van toepassing op de ernstige kwestie met de kinderarts op de kinder-IC van het Radboudumc. Bij hem zal het waarschijnlijk nog wel jaren duren voor hij mogelijk geschorst zal worden vanwege zijn voorliefde voor kinderporno.

Momenteel hebben we te maken met een explosieve groei van kinderporno die in de eerste plaats te wijten is aan internet. Liefhebbers van kinderporno maken zich indirect schuldig aan seksueel misbruik van kinderen. Tegenwoordig worden er geen minder plaatjes gedownload maar kijken liefhebbers via webcams live naar seksueel misbruik van kinderen en laten ze geen sporen na op de PC. Door deze groeiende vraag van het betaald kijken naar live kinderpornovia worden er meer kinderen seksueel misbruikt. En wordt het steeds makkelijker om van deze pervese kinderpornovia gebruikt te maken en de pakkans wordt gereduceerd.

En in afwachting van een rechtzaak en daarna pas een tuchtzaak kan een pedofiele arts gewoon aan het bed van uw kwetsbare, schaarsgekleden en weerloze kind staan. Ik kan me niet voorstellen dat de KNMG daar een voorstander van is…….

Janine Budding

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen