Goede cijfers bij evaluatie borstkankerzorg Meander

Meander Medisch Centrum komt goed uit de bus bij een evaluatie van de zorg bij borstkanker. Dat blijkt uit een analyse van IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland. De onderzoekers keken naar achttien verschillende aspecten die iets zeggen over de kwaliteit van zorg.

Patiënten die met een knobbeltje in de borst bij de huisarts komen, kunnen dezelfde dag terecht op de mammapoli in het ziekenhuis. En dan gaat het snel. De patiënt komt in korte tijd met een groot aantal zorgverleners in contact die ieder een aandeel hebben in het zorgproces. De onderzoekers liepen mee met patiënten, woonden het wekelijkse multidisciplinaire overleg bij en deden dossieronderzoek.

Bovengemiddeld
De uitkomsten lagen over bijna de hele linie hoger dan het landelijk gemiddelde. Van de zes NBCA-indicatoren die betrekking hebben op de behandeling, scoort Meander vijf keer hoger dan het landelijk gemiddelde en één keer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vergelijking met de Nederlandse Kanker Registratie laat een zelfde beeld zien. 75% van de patiënten weet binnen één dag de diagnose (wel of geen borstkanker). Na aanvullend onderzoek weet 90% dat binnen vijf dagen. Opmerkelijk is ook dat alle patiënten (100%) na de operatie worden besproken in het multidisciplinaire overleg. Landelijk is dat 98%.

Snelle zorg
Het IKNL noemt nog meer positieve punten in het rapport: betrokken zorgverleners met een open houding en korte lijnen tussen de disciplines/professionals, die snelle zorg als belangrijk aandachtspunt zien (afspraken zijn meestal op tijd). Ook wordt snel gereageerd op consultvragen en is er duidelijke uitleg aan patiënten over diagnostiek, onderzoek en mogelijke behandelingen. Door de patiënt centraal te stellen, zijn patiënten tevreden over de geleverde zorg. Het beschikbaar stellen van een prothese BH na borstamputatie is een mooie service, aldus het IKNL.

Ervaringen van de patiënt
De onderzoekers hebben goed geluisterd naar de ervaringen van patiënten, die met spanning en onzekerheid te maken krijgen. Dit levert aanbevelingen op, waar het ziekenhuis de komende tijd mee aan de gang gaat. Zo kan de wachtruimte bij de mammapoli patiëntvriendelijker wordt ingericht. Ook is het voor patiënten soms onduidelijk waarom er een wachttijd is voor een radiologisch onderzoek. “Actief meelopen in het zorgproces en met patiënten praten heeft een duidelijke meerwaarde. Je bekijkt het zorgproces nadrukkelijker vanuit het perspectief van de patiënt en voelt letterlijk de spanning die patiënten ervaren”, aldus Dorien van Benthem, adviseur oncologische zorg van IKNL. “We kregen veel respect voor de wijze waarop patiënten zich voorbereiden op afspraken en het zorgpad doorlopen.”

Foto-bijschrift: Positieve beoordeling door IKNL: betrokken zorgverleners met een open houding en korte lijnen die met elkaar bovengemiddelde resultaten boeken bij de zorg rond borstkanker

Fotograaf: Frank Noordanus/Meander Medisch Centrum

Bron: Meander Medisch Centrum

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen