Huisartsen regio Den Bosch gaan voorop in zelfmanagement

Zorggroep Chronos geeft patiënten de regie in handen met VitalHealth e-Vita
Zorggroep Chronos, een zorggroep met 114 huisartsen, wil voortvarend inspelen op de toenemende behoefte aan zelfmanagement door patiënten. Chronische patiënten zullen meer en meer samen met de hulpverlener hun behandeltraject bepalen en moeten op elk gewenst moment inzicht krijgen in de voortgang van hun behandeling. VitalHealth e-Vita is hierin het platform voor zelfzorg. Chronos is met een koplopersgroep van vijf samenwerkingsverbanden van huisartsen gestart met e-Vita.

Na een positieve evaluatie met patiënten, zorgverzekeraars en professionals zal naar verwachting komend jaar opgeschaald worden naar alle aangesloten praktijken van zorggroep Chronos in de regio Den Bosch. Dit betreft een populatie van 210.000 inwoners.

Met het gebruik van VitalHealth e-Vita kan de patiënt op interactieve en digitale wijze in contact blijven met de zorgverlener. Afhankelijk van zijn of haar eigen mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid en zelfmanagementvaardigheden kan de patiënt gebruik maken van e-Vita.

Met e-Vita werken patiënt en zorgverlener samen aan het individueel zorgplan (IZP). e-Vita is gebaseerd op het VitalHealth Platform en ondersteunt daardoor ‘zorg op maat’ met in te richten zorgpaden en profiel-gestuurde educatie, afgestemd op de individuele behoefte van de patiënt en zonder extra werkbelasting voor de POH. Voorbeelden van activiteiten in e-Vita zijn het invullen van vragenlijsten als consultvoorbereiding, het volgen van educatie, het meten van de bloeddruk, het invoeren van een dagcurve, het invullen van een zelfcontrole en het opstellen van doelen en acties zoals een beweegplan.

“Het gebruik van e-Vita is een hulpmiddel bij zelfmanagement, geen doel op zich. Het helpt mee om een verandering van mindset te bewerkstelligen bij zorgverlener én patiënt. Het helpt de zorggroep mee om op grote schaal zorg op maat te leveren en de patiënt mede verantwoordelijk te maken voor verbetering van zijn gezondheidssituatie en levenskwaliteit.” aldus Sylvester Jenniskens, kaderarts Diabetes Mellitus en Medisch directeur van Zorggroep Chronos.
Geïntegreerde zorgpaden

e-Vita maakt gebruik van geïntegreerde zorgpaden waarmee de zorgverlener van tevoren een (online) behandeltraject kan inzetten. Op basis van informatie die door de zorggroep in het zorgprogramma is vastgelegd kan tevens per patiënt de controlefrequentie worden ingesteld.
Educatie

In samenwerking met Stichting September, specialist in patiëntenvoorlichting, is er binnen e-Vita een belangrijke plaats ingeruimd voor educatie. Door informatieve teksten en korte filmpjes van “POH 5-Minuten Info” kan de patiënt op eenvoudige wijze informatie tot zich nemen. De meerwaarde hiervan is inmiddels door onderzoek aangetoond. De zorginstelling die werkt met e-Vita kan ook eigen educatie in de vorm van documenten, afbeeldingen, video’s en dergelijke toevoegen aan de zorgpaden.
Aansluiting HIS en KIS

Chronos is al geruime tijd gebruiker van het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS). e-Vita sluit hier goed op aan. Naast een integratie met het VitalHealth KIS kan, vanwege de open architectuur, e-Vita ook aansluiten op andere systemen. Sinds e-Vita door ZO! is goedgekeurd maakt e-Vita een forse groei door omdat veel zorggroepen zich oriënteren op zelfzorg en daarbij een gecertificeerd platform willen gebruiken.

Bron: vitalhealthsoftware