Nieuw elektronisch dossier voor AMC-patiënt

Dit weekend is het AMC overgegaan op het nieuwe elektronisch patiëntendossier EVA. In EVA worden patiëntgegevens samengebracht, die tot nu toe in verschillende digitale systemen stonden. AMC-patiënten krijgen de mogelijkheid om zelf gegevens uit hun dossier in te zien via een digitale toegang: ‘Mijn Dossier’. Afgelopen weekend zijn de gegevens van 1,8 miljoen patiënten overgezet naar EVA, dat inmiddels ook is gevuld met 68.000 afspraken, 2000 operaties, 700 klinische studies en dat 5,7 miljoen radiologie-gegevens bevat.

Het AMC en VUmc besloten twee jaar geleden een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) aan te schaffen van de Amerikaanse leverancier Epic. Na twee jaar inrichting van het systeem, en maanden van intensieve trainingen voor artsen, verpleegkundigen en overig personeel, is het AMC in de nacht van 24 op 25 oktober overgegaan op het nieuwe EPD. In maart 2016 volgt VUmc.

Het nieuwe EPD bevat onder meer persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnoses en behandelplannen. Ook correspondentie met de huisarts en met eventuele andere zorgverleners wordt in dit dossier bewaard. De informatie is makkelijk in te zien door zowel patiënt als zorgverlener. Omdat alle informatie voortaan in één digitaal systeem wordt bewaard, hebben zorgverleners een completer overzicht, wat de zorg voor de patiënt ten goede komt.

Patiënten kunnen op elk gewenst moment toegang krijgen tot hun dossier via het patiëntportaal ‘Mijn Dossier’. Via Mijn Dossier kunnen zij bijvoorbeeld (adres)gegevens aanpassen, afspraken aanvragen of annuleren, uitslagen bekijken en herhaalrecepten aanvragen. Ook kunnen patiënten berichten uitwisselen met hun behandelteam. Als patiënten daarvoor toestemming geven, worden hun dossiers van AMC en VUmc samengevoegd. Deze mogelijkheid bestaat vanaf het moment dat ook VUmc is overgegaan op EVA.
Er is extra personeel ter ondersteuning van artsen en verpleegkundigen ingezet voor vragen over EVA. In de eerste weken na de ingebruikneming zijn minder patiëntbezoeken gepland, omdat medewerkers thuis moeten raken in het nieuwe veelomvattende systeem. Ervaringen uit andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland leren bovendien dat het ten minste enkele maanden duurt voordat ziekenhuismedewerkers volledig thuis zijn in het systeem, en de kinderziekten zijn verholpen.

AMC en VUmc: één digitaal patiëntendossier
De intensievere samenwerking tussen AMC en VUmc brengt met zich mee dat zorg en onderzoek ten behoeve van de patie?nt in de toekomst op één van beide locaties kan worden verricht. Het is belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken. Om die reden hebben de twee academische ziekenhuizen besloten om gezamenlijk één elektronisch systeem voor het patiëntendossier aan te schaffen: EVA, EPD VUmc-AMC.

Bron: AMC