KNMP: Bijzonder hoge regeldruk apotheken kan en moet lager

De gemiddelde regeldruk bij apotheken is met 28% van de praktijkkosten bijzonder hoog. Deze kan en moet dalen, zodat apotheken meer tijd hebben voor zorg. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden’ van SIRA Consulting in opdracht van de KNMP, ASKA, NVPF en LHV Apotheekhoudende Afdeling. De komende periode formuleren partijen met elkaar een actieplan om de regeldruk terug te brengen. Zorgverzekeraars Nederland, het Adviescollege Toetsing Regeldruk en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, werken ook mee aan dit project.

Om tot dit actieplan te komen hebben apotheken uit de praktijk 25 concrete knelpunten en 65 oplossingsrichtingen aangedragen. Deze staan in de rapportage Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden. De onderwerpen sluiten goed aan bij het gedachtegoed van Het Roer Moet Om, de beweging die in de huisartsenzorg is ontstaan en een vervolg krijgt voor apotheken. Het ministerie van VWS heeft medewerking toegezegd bij het faciliteren van het gefaseerde actieplan en zal ook de relevante toezichthouders daarbij betrekken.

Andere sectoren
De regeldruk onder apotheken is hoog en vergelijkbaar met die in andere zorgsectoren. Volgens SIRA bedraagt de regeldruk bij een grote GGZ-instelling 18% en van vrijgevestigde eerstelijns GZ-psychologen 34% van de praktijkkosten.

Knelpunten
De knelpunten die naar voren komen zijn bijvoorbeeld de verschillende interpretaties van het begrip ‘medische noodzaak’ en de frequentie van veranderingen in regels. Het wisselende beleid voor machtigingen en formulieren vormt eveneens een knelpunt. En ook de Opiumwet (1976) leidt tot onnodige registraties en verplichtingen, zoals recepten die met onuitwisbare inkt moeten zijn geschreven.

Oplossingsrichtingen
Voorbeelden van oplossingsrichtingen zijn het zorgdragen voor vergoeding bij ‘medische noodzaak’ door eenduidige interpretatie en toepassing van dit begrip. Het vereenvoudigen en harmoniseren van beleid rondom machtigingen en formulieren, eenduidige informatie aan de patiënt verstrekken en een regeldruktoets uitvoeren bij nieuw beleid en regelgeving zijn ook belangrijke oplossingsrichtingen. De partijen gaan de komende tijd gezamenlijk aan de slag om, gefaseerd, deze oplossingsrichtingen uit te werken.

Totstandkoming onderzoek
Voorafgaand aan de rapportage ‘Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden’ is het onderzoek ‘Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden’ uitgevoerd. Dit onderzoek kwam tot stand dankzij gegevens en ervaringen uit de praktijk. De resultaten zijn ter toetsing aan apotheekhoudenden voorgelegd in klankbordgroepen.

Bekijk de Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden Bekijk het rapport Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen