Borstkankerscreening kan minder pijnlijk

De borstkankerscreening kan minder pijnlijk. Het AMC en het bedrijf StigmaScreening komen met een nieuw type borstkankeronderzoek dat minder pijn doet dan de huidige mammografie, waarbij borsten worden platgedrukt zonder rekening te houden met grootte en stevigheid. Nu zien sommige vrouwen om die reden af van de screening.

Jaarlijks laten meer dan een miljoen vrouwen zich controleren op borstkanker. Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

EenVandaag vroeg 5000 vrouwen uit het EenVandaag Opiniepanel naar hun ervaring met de huidige borstkankerscreening. De helft geeft aan het huidige onderzoek als behoorlijk tot zeer pijnlijk te ervaren. Niet alle vrouwen geven gehoor aan de oproep om naar de screening te komen. In het onderzoek werd aan deze vrouwen gevraagd waarom zij niet meedoen. De meest gegeven reden hiervoor is dat zij opzien tegen de pijn. Bij één op de vijf van de ondervraagde vrouwen die niet naar de screening gaan speelt dit een rol.

In de uitzending van EenVandaag vrijdag jl. probeerde Jose Luiken, die borstkanker had, de nieuwe methode uit. Zij heeft als patiente vele malen een mammografie moeten ondergaan.

Over het onderzoek
Aan het onderzoek deden 5000 vrouwen uit het EenVandaag Opiniepanel mee tussen de 50 en 75 jaar. Het onderzoek vond plaats van 4 tot en met 6 november 2015.

De vragen over borstkanker maakten deel uit van een breder onderzoek naar het hele EenVandaag Opiniepanel over diverse thema’s. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Op het onderzoek respondeerde 50 procent van de panelleden.
De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Bron: EenVandaag/Tros