Regio Noordwest-Nederland oncologienetwerk van start

De beste zorg voor patiënten met kanker op de juiste plek door middel van netwerkvorming loopt al enige tijd. Met het Citrien-programma Naar regionale oncologienetwerken, mogelijk gemaakt door ZonMw, stimuleren de umc’s in de verdere ontwikkeling van deze netwerken. Op 4 november 2015 werd met een AMC-bijdrage aan het Citrien-programma aangesloten bij een reguliere IKNL-regiobijeenkomst in Noordwest-Nederland. Daar bogen vertegenwoordigers van 23 ziekenhuizen uit de regio zich over het stimuleren van succesvolle netwerkvorming.

De ontwikkelingen in de regio Noordwest-Nederland staan vooral in het teken van alliantievorming en fusies. Samenwerking is in de regio zeker niet nieuw. Het AMC bijvoorbeeld werkt nauw samen met het Flevoziekenhuis op het gebied van borstkanker en darmkanker en met het OLVG, binnen het Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA), als het gaat om hepato-pancreato-biliaire carcinomen. In beide gevallen werken chirurgen op twee locaties. Gezamenlijk zijn en worden er in de regio projecten ontwikkeld die niet alleen rekening houden met de huidige verwijspatronen – zorg op maat – maar ook zorgdragen voor het beschikbaar stellen van de kennis voor alle netwerkpartners.

Online advies van expert
Vijf samenwerkingsprojecten werden op 4 november jl. gepresenteerd. Eén daarvan is het Online Expertpanel Pancreascarcinoom, een pilotproject van het AMC en IKNL. Via www.pancreaskanker.nl kunnen artsen in een beveiligde omgeving scans uploaden en specialisten op het gebied van pancreaskanker raadplegen. Sinds kort kunnen ook patiënten, via de Alvleeskliervereniging en zonder tussenkomst van hun arts, een second opinion aanvragen bij dit panel van experts. Zie ook: http://bit.ly/1XUibUE

Samenwerking
De regionale netwerken zorgen ervoor dat patiënten met kanker overal, onafhankelijk van de plek waar zij hun zorgtraject starten, kunnen rekenen op optimale oncologische zorg. Op zo kort mogelijke termijn, volgens de laatste stand van de wetenschap, diagnostiek, behandeling en ervaringsdeskundigheid. Intensieve samenwerking tussen patiënten, medisch specialisten, (wijk-)verpleegkundigen, huisartsen, paramedici, ziekenhuizen en umc’s is hierbij essentieel. Regionale netwerkvorming betekent samenwerking op veel en op verschillende niveaus.

Comprehensive care netwerken
Eerder dit jaar schetste de Taskforce Oncologie in het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 hoe de toekomstige organisatie van de oncologische zorg in Nederland eruit zal zien en wat er nodig is om daar te komen. Peter Huijgens van de raad van bestuur van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), gaf een toelichting op het Koersboek. Voor de nieuwe organisatie van de oncologische zorg wordt het Amerikaanse voorbeeld van Comprehensive Care Centers gevolgd: sterk gespecialiseerde centra voor oncologische zorg die met andere relevante zorgpartijen samenwerken. In de Nederlandse variant vormen de universitair medische centra (umc’s) samen met algemene ziekenhuizen regionale comprehensive care netwerken.

NFU

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen