Prinses Laurentien opent Europees congres over gezondheidsvaardigheden

Array

De afdeling Sociale geneeskunde van het UMCG, Health Literacy Europe en het IROHLA-projectconsortium, organiseren van 17 tot 19 november in Brussel een groot congres over gezondheidsvaardigheden (health literacy). Prinses Laurentien opent dit Europese congres. Europese wetenschappers delen nieuwe inzichten over het verbeteren van gezondheidsvaardigheden in verschillende fasen van het leven met beleidsmakers en medewerkers uit de zorg.

Als onderdeel van het congres is er de afsluiting van het door de EU gefinancierde IROHLA-project over gezondheidsvaardigheden bij ouderen. Hierbij worden concrete richtlijnen voor beleid en praktijk bekend gemaakt voor gezondheidsorganisaties en overheden.

Het IROHLA-project (Intervention Research On Health Literacy among Ageing population) richt zich op het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden (health literacy) van oudere mensen in Europa en wil dat via verschillende wegen realiseren. Health literacy is de mate waarin mensen toegang kunnen vinden tot informatie over hun gezondheid en in staat zijn deze te begrijpen en toe te passen. Uit een onderzoek van de Europese Unie uit 2010 bleek dat ongeveer een derde van de totale bevolking aanzienlijke beperkingen heeft op het gebied van health literacy. IROHLA biedt richtlijnen voor beleid en praktijk, die bijdragen aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op maatregelen die al in de praktijk hebben bewezen effectief te zijn. Het UMCG is coördinator van IROHLA.

Door de health literacy van oudere mensen te verbeteren, vergroot hun vermogen om gezond te blijven en om te kunnen gaan met chronische ziekten. Ook draagt het bij aan verbetering van het werkplezier van medewerkers in de zorg en hun effectiviteit, doordat zij beter kunnen inspelen op de behoeftes van kwetsbare groepen in de samenleving.

Gezondheidsorganisaties spelen een belangrijke rol in het verbeteren van gezondheidsvaardigheden bij oudere mensen. Dit kan door informatie beter toegankelijk te maken, zodat ouderen deze beter begrijpen. Ook kunnen zij zorgen voor gemakkelijker toegang tot zorg. Via zogeheten ‘peer support’ kunnen zij familie en vrienden van ouderen helpen hen te ondersteunen.

Overheden dienen er voor te zorgen dat gezondheidsfaciliteiten voor iedereen gelijk toegankelijk zijn. Door permanent in te zetten op health literacy zorgen overheden er voor dat dit ook in de praktijk realiseerbaar is. Bovendien zorgt deze inzet er voor dat programma’s op het gebied van gezondheid en preventie meer succesvol zijn. Meer efficiency en effectiviteit vergroot de doelmatigheid in de zorg.

Tijdens het congres lanceert IROHLA een webportal, www.healthliteracycentre.eu. Hier kunnen beleidsmakers en professionals uit de zorg informatie vinden en verdere inspiratie.

Bron: UMCG-RUG

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen