Gezond ouder worden in Overijssel: de oudere zelf aan het roer, ondersteund door eHealth

0
1347

Ouderen zullen zelf de regie moeten voeren over hun gezondheid en proactief moeten werken aan een gezond lichaam en scherpe geest. Maar dit hoeven zij niet alleen te doen. Waar nodig staat er een heel team voor de oudere klaar (bestaande uit de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, etc.).

Dankzij de opkomst van eHealth krijgen ouderen ook de middelen in handen om zelfstandig hun gezondheid te verbeteren en in de gaten te houden. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het symposium ‘Gezond ouder worden in Overijssel’ dat op 19 november 2015 is gehouden in de Grolsch Veste in Enschede. Hierbij waren 150 mensen aanwezig die gezamenlijk de ouderenzorg in Overijssel willen optimaliseren, zoals huisartsen, onderzoekers en beleidsmakers.

Langgezond.nl
Eén initiatief dat vaak werd genoemd was langgezond.nl. Deze dienst stelt 65 plussers in staat om zelf hun gezondheid te checken (via een website of een papieren vragenlijst). Mensen die direct zorg nodig hebben worden doorverwezen naar de huisarts. Zij die goed zelf kunnen werken aan hun gezondheid krijgen toegang tot een website met fysieke oefeningen (om het maken van een val te voorkomen) oefeningen om de hersenen te trainen (om dementie tegen te gaan) en informatie over gezonde voeding, special voor ouderen. Ook kunnen ze deze trainingen doen op een locatie bij hen in de buurt.

Langgezond.nl loopt momenteel in 4 gemeenten in Overijssel (Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand) onder meer dan 7.000 ouderen. Hiervan blijkt 18% hulp van een medisch professional te kunnen gebruiken, terwijl 22% wordt aangeraden om zelf actief aan hun gezondheid te werken met behulp van eHealth om zo bijvoorbeeld dementie te voorkomen. Dit blijken ouderen graag te doen. 62% van de ouderen die wordt aanbevolen zelf aan hun gezondheid te werken, rondde de 12 weken durende training zelfstandig af.

Samenwerking van lokale organisaties
Een initiatief als langgezond.nl kan alleen een succes worden als het wordt ontwikkeld en ondersteund door veel organisaties in de regio. Roessingh Research and Development en de Universiteit Twente zijn langgezond.nl gestart met behulp van een grote Europese subsidie. Gaandeweg sloten zich steeds meer organisaties bij het initiatief aan, wat heeft geleid tot een samenwerking tussen 6 zorginstellingen, 5 welzijnsorganisaties, 4 gemeenten, 19 huisartsen, 3 onderwijsinstellingen en 3 bedrijven. Langgezond.nl mag dan ook worden beschouwd als een succesverhaal uit Overijssel. Tijdens het symposium is een eerste belangrijke bouwsteen gelegd om vanuit hier tot een structureel en duurzaam samenwerkingsverband te komen.

Vergrijzing in de regio
Een initiatief als langgezond.nl en nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties binnen de ouderenzorg is van groot belang voor de regio. In 2040 zal meer dan 25% van de inwoners van Overijssel 65 jaar of ouder zijn. En goede ouderenzorg blijkt geen overbodige luxe. In een rapport van de GGD Twente uit 2010 blijkt dat 33% van de ouderen last heeft van lichamelijke beperkingen, 32% matig en 4% hoge mate van depressie kent, en 35% matig en 6% ernstig eenzaam is. Tot slot blijkt 31% van de ouderen te weinig te drinken en kampt 46% met matig en 15% met ernstig overgewicht.

Bron: Roessingh Research and Development